Ekonomia społeczna w swym głównym nurcie nie działa przeciwko rynkowi, ale stara się go wykorzystywać jako ważny instrument realizacji celów społecznych.
Manifest Ekonomii Społecznej

Podsumowanie monitoringu prawa przedsiębiorczości społecznej
Autor: SCHIMANEK T., GAŁĄZKA M., PAZDERSKI F., POTKAŃSKA D., PRZYBYSZ I.
Rok wydania: 2013
Słowa kluczowe: FINANSOWANIE | PRAWO | MONITORING
Publikacja stanowi formę podsumowania monitoringu zmian prawnych dotyczących przedsiębiorczości społecznej w Polsce i UE. Monitoring prowadzony był w latach 2009-2013 przez Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu systemowego „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
Raport zawiera m.in. bilans czterech lat kształtowania prawa ekonomii społecznej w Polsce, historię projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym, omówienie sytuacji klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, przegląd regulacji unijnych oraz artykuł na temat mechanizmów finansowania ekonomii społecznej w UE. Zawarte w raporcie materiały, w intencji jego autorów i autorek powinny przyczynić się do lepszego zrozumienia złożoności kwestii legislacyjnych , a w konsekwencji pozwoli podjąć działania mające na celu jak najlepsze rozwinięcie przedsiębiorczości społecznej i jej otoczenia.
 
Autorzy piszą we wstępie do raportu, że uwarunkowania prawne rozwoju przedsiębiorczości społecznej stały się w ostatnich latach jednym z podstawowych zagadnień i to zarówno na poziomie lokalnym, ogólnopolskim, jak i Unii Europejskiej. Pomimo dynamicznych zmian na poziomie europejskim czy krajowym nie można jednak zapomnieć, że ekonomia i przedsiębiorczość społeczna to przede wszystkim działania oddolne, zależne od zaangażowania społeczności oraz władz lokalnych. W związku z tym systematyczny monitoring prawny, analizujący planowane zmiany, oraz informowanie zainteresowanych o tych zmianach ma przede wszystkim zwiększać zaangażowanie obywateli. Taka też była główna intencja przedsięwzięcia. Dzięki analizie prawa oraz działaniom upowszechniającym ISP chcieło zwrócić uwagę, że aktywność podejmowana w Komisji Europejskiej czy w polskim parlamencie z jednej strony może mieć przełożenie na funkcjonowanie pojedynczego przedsiębiorstwa społecznego, z drugiej strony istotne było podkreślenie, że zainteresowanie i zaangażowanie obywateli w planowane zmiany mogą kształtować tę politykę w pożądanym przez nich kierunku.
 
Monitoring w ramach działań ISP realizował zespół w składzie: Tomasz Schimanek, specjalista do spraw rzecznictwa, Filip Pazderski, specjalista do spraw monitoringu, Dominika Potkańska, koordynator działania, Marta Gałązka, specjalistka do spraw klauzul społecznych oraz Izabela Przybysz, kierownik projektu.
 
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA