Partnerstwo stanowi fundament nowoczesnej filozofii dobrego rządzenia.
Manifest Ekonomii Społecznej

Zrób biznES – przewodnik dla przedsiębiorstw społecznych po współpracy z biznesem
Autor: JURASZEK-KOPACZ B., MAREK M., SZYMAŃSKA J., ZGIERSKI J., ŻÓRAWSKA E.
Rok wydania: 2012
Słowa kluczowe: BIZNES | WSPÓŁPRACA | PARTNERSTWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | PODRĘCZNIK | PR | CSR
Osoby przygotowujące się do uruchomienia przedsiębiorstwa społecznego znajdą tu listę zagadnień obowiązkowych, które należy przeanalizować przygotowując się do uruchomienia działalności, tak aby pomysł na biznes społeczny przełożyć na realnie działający i skuteczny podmiot gospodarczy.

"Poszczególne zagadnienia ilustrują opisy podmiotów działających z sukcesem. Przedsiębiorcy znajdą również przykłady „złych praktyk”, pozwalające zrozumieć jakie motywacje, postawy lub zaniedbania mogą zagrozić sukcesowi gospodarczemu i trwałości podmiotu.

Liczne pytania do przeanalizowania, opisy przygotowań i procedury działania „krok po kroku” wpływają w sposób szczególny na praktyczny wymiar i użyteczność podręcznika. Czytelnik dowie się co warto wziąć pod uwagę, ale również dlaczego to jest ważne.

W zrozumieniu omawianych zagadnień pomagają zawarte w ramach poszczególnych rozdziałów definicje kluczowych pojęć. Pozwoli to czytelnikowi zweryfikować i uzupełnić posiadaną wiedzę, ponadto, może stanowić dobry punkt wyjścia do budowania spójnej wizji działania, w przypadku kiedy nad pomysłem pracuje grupa, planująca uruchomić działalność wspólnie.

Publikacja jest szczególnie godna polecenia tym, którzy mają już pewne doświadczenie w działalności społecznej i stawiają pierwsze kroki w działalności biznesowej. Podręcznik będzie pomocny, aby w procesie zmiany formuły działalności organizacji nie zgubić tego co ważne i skutecznie osiągnąć cel".

Magdalena Czuchryta
Menedżerka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej FISE

"Przedsiębiorca społeczny to z jednej strony dobrze rozumiany społecznik, ale z drugiej człowiek biznesu. Społecznik bo chce zaspokajać potrzeby społeczne i realizować cele użyteczne dla innych. Człowiek biznesu bo utrzymuje się i pozyskuje środki biznesowe z działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcami społecznymi stają się albo ludzie, którzy odnieśli sukces w biznesie i dochodzą do wniosku, że pragną czegoś więcej np. pomagać innym albo społecznicy, którzy najzwyczajniej w świecie poszukują pieniędzy na realizację swoich planów i zamierzeń dla dobra określonych grup społecznych. Jest jeszcze trzecia możliwość – przedsiębiorstwa społeczne, które od samego początku są świadome swojej misji i starają się realizować oba cele: pomagania innym i prowadzenia firmy. Właśnie z tą trzecią drogą, w związku z rozwojem ekonomii społecznej, mamy najczęściej do czynienia w ostatnich latach.

Ponieważ prowadzenie firmy jest nierozerwalnie związane z konkurowaniem na rynku, ale także ze współpracą z innymi podmiotami, niniejsza publikacja wydaje się szczególnie cenna i bardzo potrzebna. W praktyczny sposób przekazuje bowiem wiedzę, którą można przekuć w wachlarz umiejętności. Misja, wizja, marka, SWOT, klient, oferta, marketing to tylko niektóre pojęcia opisane i wyjaśnione w publikacji, bez których żadna poważna firma nie jest w stanie istnieć. Powinna być to podstawowa lektura nie tylko dla podmiotów ekonomii społecznej, ale dla wszystkich, którzy myślą o prowadzeniu odpowiedzialnego biznesu".

Przemysław Kozak
Menedżer Szkoły Przedsiębiorczości FISE

"Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne i inne organizacje trzeciego sektora, będące podmiotami ekonomii społecznej, mogą i powinny być pełnoprawnymi partnerami biznesowymi. Niestety nieufność, hermetyczność środowiska biznesowego oraz brak zorganizowania i dopasowania przedsiębiorców społecznych do standardów biznesowych sprawia, że na rynku wciąż niewiele jest dobrze prosperujących podmiotów ekonomii społecznej.

Niniejsza publikacja, jak każdy przewodnik, ma na celu doprowadzić Czytelnika do obranego celu – sprawnie działającej, profesjonalnej organizacji społecznej. Jednakże wymagać będzie od niego ciężkiej pracy oraz zaangażowania całego zespołu, doradców i podwykonawców spoza przedsiębiorstwa. Rzetelne podejście do zaplanowanych zadań może otworzyć przed podmiotem ekonomii społecznej zupełnie nowe możliwości i pomoc mu się stać kompetentnym i zorganizowanym biznesowo przedsiębiorstwem.

Publikacja porusza zagadnienia budowy marki, wizji, misji, przygotowania oferty, kontaktu z biznesem i zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Szeroki wachlarz tematów, od identyfikacji poprzez poznanie aż do zainteresowania klienta, sprawia, że można traktować poradnik jak elementarz dla powstających i obecnych na rynku podmiotów ekonomii społecznej.

Mam nadzieję, że „Przewodnik dla przedsiębiorców społecznych po współpracy z biznesem” będzie kierunkowskazem, ktory doprowadzi organizację, przygotowaną i wyposażoną w kompletną wiedzę, do wybranego celu".

Anna Miazga
doradca Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej FISE
manager komunikacji i CSR

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA