Organizacje pozarządowe mają prawo angażować się w działania ekonomiczne i generować własne przychody, by uniknąć pogłębiającego się uzależnienia od środków publicznych oraz filantropii.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Klasyczna franczyza to rodzaj umowy między dwoma podmiotami, gdzie jeden oferuje drugiemu swoją markę, know-how, własność intelektualną i nierzadko również finansowanie w początkowej fazie. Drugi podmiot tworzy na tej podstawie bliźniaczy projekt biznesowy i dzieli się zyskami z działalności. Franczyza społeczna wzorowana jest na tym modelu, ale jej celem jest określony zysk społeczny, a nie tylko finansowy.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Kilka miesięcy intensywnego zespołowego wysiłku i projekt Cafe Mobil Galeria Przedmiotu ruszył ! W Jarosławiu i w Rzeszowie osoby z niepełnosprawnością oferują klientom aromatyczną kawę oraz ciasta z mobilnych kawiarenek. Pojazdy wzbudzają duże zainteresowanie a z uwagi na swój wygląd już zyskały miano "słodziaków":-)) Czytaj więcej>

Rok 2020, Polska. Problemów ze znalezieniem pracy nie mają niepełnosprawni. Podobnie osoby, które opuszczają zakłady karne, chorzy psychicznie i uzależnieni, którzy właśnie kończą terapię. Ba! Nawet migranci, uciekający przed prześladowaniem, znajdują zajęcie dla siebie. Osoby starsze i niesamodzielne mają zapewnioną opiekę, a miasta lśnią czystością. Wszystko to dzięki klauzulom społecznym – pisze Konrad Malec dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Co powinny robić rządy i przedsiębiorstwa społeczne, by ekonomia społeczna rozwijała się i służyła społeczeństwom i gospodarkom – dyskutowali europejscy i krajowi urzędnicy, eksperci ekonomii społecznej i europarlamentarzyści na konferencji kończącej projekt SEN, 28 stycznia w Brukseli. Uczestnicy konferencji kilkakrotnie próbowali odpowiedzieć też na pytanie, czy Komisja Europejska odnowi swoje zainteresowanie ekonomią społeczną. Czytaj więcej>

Międzynarodowa sieć organizacji i instytucji zarządzających Europejskim Funduszem Społecznym Social Entrepreneurship Network opublikowała raport "Policy meets practice - enabling the growth of social entrepreneurship", który zbiera najważniejsze ustalenia sieci dotyczące tego, jak administracja publiczna oraz sektor ekonomii społecznej może efektywnie wspierać rozwój tego ostatniego. Czytaj więcej>

Społecznie odpowiedzialne terytorium, wsparcie samorządów, kooperacja i sieciowanie – te tematy zdominowały II Międzynarodową Wielobranżową Konferencję Przedsiębiorstw Społecznych, która odbyła się w dniach 14-15 listopada 2013 w Łodzi. Czytaj więcej>

Gwarancja godziwych zarobków, szacunek w relacjach handlowych czy odpowiedzialność ekologiczna – to podstawowe przesłanki Sprawiedliwego Handlu, czyli ruchu walczącego z wyzyskiem obywateli Trzeciego Świata. Instytucje zajmujące się promocją tej idei rozrzucone są po całej Polsce, dlatego ich współdziałanie może być utrudnione. Pojawiła się zatem potrzeba zapewnienia im możliwości rozwoju, edukacji i stałej wymiany informacji. Czytaj więcej>

Polscy przedsiębiorcy społeczni, napotykając na bariery w swoich działaniach, często myślą z zazdrością o kolegach i koleżankach z Europy. Ale i na Zachodzie nie wszystko wygląda pięknie. Paulina Wajszczak spisała dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl piętnaście błędów, wyzwań i trudności przed którymi stają często europejscy praktycy ekonomii społecznej na drodze ku tworzeniu użytecznych społecznie, rentownych i rozwojowych przedsiębiorstw. Czytaj więcej>

Problemy finansowe i brak wsparcia, to najczęstsze problemy, z jakimi muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa społeczne – Andrzej Krawczyk i Adam Wroczyński z Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych opowiadają, czym jest franczyza społeczna i w jaki sposób może ona pomóc w funkcjonowaniu tego typu podmiotów. Czytaj więcej>

Od marca 2013 przy ulicy Skłodowskiej w Białymstoku działa Kawiarnio-Księgarnia „Spółdzielnia”, która jest efektem partnerskiej współpracy Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Jest to druga tego typu inicjatywa w Polsce, która łączy tradycyjną kawiarnię z miejscem, w którym pracę mogą znaleźć osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Czytaj więcej>

30 pomysłów, które mogą zmienić europejski rynek pracy, a wśród nich dwie inicjatywy z Warszawy! W grudniu zeszłego roku portal Ekonomiaspoleczna.pl pisał o konkursie Komisji Europejskiej na najlepsze innowacje społeczne. Czas poznać półfinalistów konkursu i być może, poszukać wśród nich inspiracji! Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [>] [>>]