Ekonomia społeczna nie zmusza do wyboru między wolnością a solidarnością. W istocie wskazuje na to, że prawdziwa solidarność bierze się właśnie z wolności, i jako taka nie da się zadekretować.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Poniżej znajduje się lista spotkań i seminariów dotyczących przedsiębiorczości społecznej. Spotkania są zazwyczaj organizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz szereg innych instytucji otoczenia ekonomii społecznej, które prowadzą projekty poświęcone rozwojowi przedsiębiorczości społecznej.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

O problemach, z jakimi borykają się Warsztaty Terapii Zajęciowej i możliwościach ich rozwoju rozmawiali w Urzędzie Marszałkowskim Kierownicy i przedstawiciele śląskich WTZ-ów. Podczas spotkania, które odbyło 24 marca 2015 roku, uzgodniono wspólny kierunek działań z wizją powołania Forum śląskich WTZ-ów. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na bezpłatne szkolenie „Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania”, które odbędzie się w dniach 16 – 17 marca 2015 r. w Zamościu. Czytaj więcej>

Co powinny robić rządy i przedsiębiorstwa społeczne, by ekonomia społeczna rozwijała się i służyła społeczeństwom i gospodarkom – dyskutowali europejscy i krajowi urzędnicy, eksperci ekonomii społecznej i europarlamentarzyści na konferencji kończącej projekt SEN, 28 stycznia w Brukseli. Uczestnicy konferencji kilkakrotnie próbowali odpowiedzieć też na pytanie, czy Komisja Europejska odnowi swoje zainteresowanie ekonomią społeczną. Czytaj więcej>

17 lutego 2015 roku w Warszawie odbędzie się konferencja europejskiego grantu EFESEIIS (skrót od: Enabling the flourishing and evolution of social entrepreneurship for innovative and inclusive societies). Grant jest prowadzony przez konsorcjum dziesięciu uniwersytetów z dziesięciu europejskich krajów i ma na celu badanie i porównanie uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw społecznych w różnych krajach Europy oraz stworzenie europejskiej platformy dzielenia się dobrymi rozwiązaniami w tej dziedzinie. Czytaj więcej>

Tezą o konieczności przyjrzenia się kolejnej fali kooperacji i ekonomii społecznej, jaka pojawiła się po kryzysie ekonomicznym na świecie dr hab. Marek Rymsza rozpoczął drugie sympozjum "Filozofia kooperatyzmu". Od idei do praktyki, które tym razem poświęcone było politycznemu wymiarowi działań o charakterze kooperatywnym i potencjałowi zmiany politycznej, jaki drzemie w inicjatywach wzajemnościowych. Czytaj więcej>

Międzynarodowa sieć organizacji i instytucji zarządzających Europejskim Funduszem Społecznym Social Entrepreneurship Network opublikowała raport "Policy meets practice - enabling the growth of social entrepreneurship", który zbiera najważniejsze ustalenia sieci dotyczące tego, jak administracja publiczna oraz sektor ekonomii społecznej może efektywnie wspierać rozwój tego ostatniego. Czytaj więcej>

Laboratorium Kooperacji oraz Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w najbliższym seminarium w ramach sympozjum naukowego „Filozofia kooperatyzmu. Od idei do praktyki” poświęconym idei i praktyce kooperatyzmu, które odbędzie się 15 stycznia 2015 w Warszawie. Czytaj więcej>

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową uczestników WTZ? Podczas seminarium będzie można się dowiedzieć, jak tworzyć krok po kroku tego typu spółdzielnie oraz otrzymać podręcznik, który opisuje proces wdrażania innowacyjnego modelu aktywizacji zawodowej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, czyli na tworzeniu spółdzielni socjalnych przy Warsztatach. Seminarium odbędzie się 17 grudnia 2014 roku w Poznaniu. Czytaj więcej>

Instytut Spraw Publicznych serdecznie zaprasza na seminarium Jak wzmocnić konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw społecznych? 11 grudnia 2014, Warszawa Instytut Spraw Publicznych ul. Szpitalna 5 lok. 22 Warszawa Jak wzmocnić konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw społecznych? Czytaj więcej>

Dlaczego firmy, państwo, media i obywatele potrzebują nowego spojrzenia na odpowiedzialność 
i jak zdefiniować ją na nowo we współczesnych warunkach? Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]