Przedsiębiorstwa społeczne powinny być traktowane nie jak przedmiot filantropii, ale raczej jak obszar inwestycji.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Poniżej znajduje się lista spotkań i seminariów dotyczących przedsiębiorczości społecznej. Spotkania są zazwyczaj organizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz szereg innych instytucji otoczenia ekonomii społecznej, które prowadzą projekty poświęcone rozwojowi przedsiębiorczości społecznej.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Założeniem Saving Jobs jest przekazanie hiszpańskich doświadczeń w kontekście ratowania miejsc pracy w przedsiębiorstwach, którym grozi bankructwo lub w których właściciel przechodzi na emeryturę, poprzez tworzenie spółdzielni pracy. W Hiszpanii istnieje ponad 100 przedsiębiorstw powstałych według takiego scenariusza. Tworzy to znaczący kapitał wiedzy, z jakiego mogą korzystać spółdzielcze ruchy i organizacje z całej Europy. Czytaj więcej>

Celem spotkań jest przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania znaku „Zakup prospołeczny” w projektowaniu długofalowych działań marketingowych oraz tworzeniu kampanii promocyjnych z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej. Uczestnicy zapoznają się również z technikami sprzedaży bezpośredniej, narzędziami wykorzystywanymi w e-marketingu oraz budowaniem relacji z mediami. Czytaj więcej>

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie – informacyjno – doradcze: „Budowanie strategii marketingowej krok po kroku przy wykorzystaniu znaku Zakup prospołeczny”. Czytaj więcej>

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zaprasza na coroczne Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej. Forum odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2015 r. w Licheniu Starym. Tematem przewodnim tegorocznego forum będzie sieciowanie. Czytaj więcej>

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. „eRPES.PL – efektywność, rozwój i partnerstwo w sektorze ekonomii społecznej” zwieńczającej realizację projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”. Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2015 roku w Katowicach. Czytaj więcej>

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza do udziału w spotkaniu edukacyjnym nt. „Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych”, które odbędzie się 9 listopada w godz. 10.00 – 13.00 w Częstochowie, w Częstochowskim Parku Przemysłowo – Technologicznym, przy ul. Wały Dwernickiego 117/121. Czytaj więcej>

Około 15 organizacji z całej Polski, które przyjadą do Kalisza w październiku na trzy dni dowiedzą się wszystkiego, co będzie im potrzebne aby rozpocząć społeczną analizę budżetu w swoim mieście. Szkolenie rozpocznie się 16 października. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Czytaj więcej>

Kolejne spotkanie branżowe spółdzielni socjalnych dedykowane jest turystyce, marketingowi miejsc, produktom lokalnym. Spotykamy się 25-26.09.2015 r. w Byczynie (woj. opolskie). W dniach 25 – 26 września 2015 r. zapraszamy spółdzielnie socjalne działające w branży turystycznej do Byczyny 
(woj. opolskie). Czytaj więcej>

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza 22 i 27 lipca na spotkania dotyczące działania 2.6 "Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych" w II Osi proprytetowej, Priotytet 9i Czytaj więcej>

16 lipca w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbędzie sie spotkanie na temat planowanego konkursu „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]