Warto odejść od antagonistycznej wizji wzajemnych relacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Problemem nie jest w Polsce to, że którekolwiek z nich jest zbyt silne, ale raczej to, że jedne i drugie są obecnie dość słabe.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

To podstawowa instytucja wsparcia przedsiębiorstw społecznych w Polsce. OWESy świadczą usługi doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolą osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej. Poniżej prezentujemy wiadomości dotyczące tych instytucji.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Nie od dziś wiadomo, zwłaszcza w środowiskach pozarządowych, że wspólny cel można osiągnąć tylko dzięki rozmowie i współpracy. W ekonomii społecznej, która prężnie rozwija się w Polsce od kilku lat, stoimy teraz przed licznymi zmianami. Zwłaszcza w większych miastach powstały liczne ośrodki wsparcia, które często nie tylko powielają swoją pracę, ale również traktują się jak konkurencję. W Łodzi uznaliśmy, że warto pójść inna drogą. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Krasnymstawie w ramach projektu "Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie woj. lubelskiego" zaprasza na bezpłatne szkolenie "Finanse w organizacji - tworzenie biznesplanów i strategii marketingowej", które odbędzie się w dniach 18-19 września 2012 w Krasnymstawie. Czytaj więcej>

LIST OTWARTY do Pani Elżbiety Bieńkowskiej - Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie unieważnienia konkursów na OWES w woj. lubuskim. Czytaj więcej>

Spotkanie poświęcone współpracy pomiędzy Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego Funduszu Społecznego - 27 września 2012 r. w Krakowie Czytaj więcej>

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu pracy w zespole, które odbędzie się w dniach 18 – 19 września 2012 w Hotelu Masovia w Giżycku. Mogą wziąć w nim udział m.in. osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. Rekrutacja trwa do 13 września. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Zamojski Inkubator Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie woj. lubelskiego" zaprasza na bezpłatne szkolenie "Finanse w organizacji - tworzenie biznesplanów i strategii marketingowej", które odbędzie się w dniach 7 i 11 września 2012 w Zamościu. Czytaj więcej>

Realizator projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja” – Instytut Europejski w Łodzi zaprasza do udziału w spotkaniu animacyjnym w Wieluniu. Czytaj więcej>

Mobilny Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki” zaprasza podmioty ekonomii społecznej zainteresowane prowadzeniem działalności odpłatnej pożytku publicznego i/lub działalności gospodarczej do skorzystania z nieodpłatnego wsparcia coachingowo-szkoleniowego. Rekrutacja trwa do 30 września 2012. Czytaj więcej>

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej warunkiem dostępu do ubiegania się o środki publiczne przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w latach 2014-2020 jest pozytywne zakończenie procedury akredytacji, potwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Oto podstawowe informacje na ten temat. Czytaj więcej>

23 czerwca spotkali się przedstawiciele biznesu i przedsiębiorcy społeczni, którzy mogą pochwalić się Znakiem [eS] albo powstały w Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej, koordynowanych przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [28] [29] [30] [31] [32] [>] [>>]