Ekonomia społeczna potrzebuje zakorzenienia w świecie wartości i zasad. Są to poza solidarnością – przedsiębiorczość, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz pomocniczość.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Sprawnie działająca księgowość to podstawa funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa – w tym społecznego. Ten rodzaj przedsiębiorczości wymaga jednak znajomości specyfiki prawnej i rachunkowej podmiotów ekonomii społecznej. Poniżej lista wiadomości poświęcona szkoleniom i doradztwu w tym obszarze oraz analizie aspektów prawnych.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Regionalny Ośrodek EFS w Poznaniu zaprasza na szkolenie w Gnieźnie „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach EFS- poziom zaawansowany Czytaj więcej>

Rozwój polskiej przedsiębiorczości społecznej jest silnie stymulowany unijnymi dotacjami. W ostatnim czasie powstały, utworzone z europejskich środków, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Czy to jedyny sposób na pozyskanie środków na rozwój PES? - zastanawia się Aleksandra Muzińska w artykule dla Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Fundacja Instytut Spraw Publicznych zaprasza na seminarium „Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw społecznych”. Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie dotyczące pomocy publicznej dla przedsiębiorstw społecznych w świetle uregulowań krajowych i unijnych, praktyki udzielania takiej pomocy i konsekwencji z tym związanych. Czytaj więcej>

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności przygotowania wniosków płatniczych oraz wypełniania formularzy PEFS podczas realizacji projektów POKL. Czytaj więcej>

Łącznie 844 kandydatów w 6 turach rekrutacji. Blisko 300 osób z tytułem Absolwenta. To bilans końcowy studiów podyplomowych Ekonomia społeczna realizowanych przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zorganizowano w sumie 9 edycji studiów. Zajęcia dydaktyczne dla I edycji rozpoczęły się w kwietniu 2010 r., a ostatni zjazd dla VIII i IX edycji odbył się w czerwcu 2013 r. Czytaj więcej>

O tym, jak funkcjonują banki społeczne, w jaki sposób zarabiają, i jakie nisze na rynku bankowym wypełniają, z założycielem i wieloletnim prezesem Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Włodzimierzem Grudzińskim rozmawia Konstancja Święcicka w internetowym magazynie „Kontakt”. Czytaj więcej>

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczania projektów współfinansowanych ze środków EFS, uwzględniając wytyczne i informacje przekazywane beneficjentom przez instytucję.Dzięki szkoleniu uczestnicy mają zdobyć i usystematyzować wiedzę w zakresie obszarów rozliczania projektu i procedur sporządzania wniosków o płatność wraz z załącznikami. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Parczewie zaprasza na bezpłatne szkolenie "Finanse w organizacji - tworzenie biznesplanów i strategii marketingowej", które odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2013 r. w Hołownie. Czytaj więcej>

Chcesz wiedzieć, jak skutecznie pozyskiwać fundusze, gdzie szukać pieniędzy na działalność i rozwój organizacji, jak przeprowadzić kampanię medialną, napisać statut lub rozliczyć dotację - przyjdź na bezpłatne konsultacje "Ekoinkubatora NGO" w Warszawie przy Al. Solidarności 117, pok. 706 lub skorzystaj z doradztwa online. Ekoinkubator NGO zaprasza do skorzystania z usług doradczych dla mazowieckich NGO, które będą odbywać się w kwietniu 2013. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczął rekrutację do bezpłatnych usług. Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszenia, fundacje, kluby, spółdzielnie socjalne, itp.) oraz osoby fizyczne do skorzystania z bezpłatnych usług marketingowych, księgowych, prawnych i doradczych. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [2] [3] [4] [5] [6] [>] [>>]