Partnerstwo stanowi fundament nowoczesnej filozofii dobrego rządzenia.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Sprawnie działająca księgowość to podstawa funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa – w tym społecznego. Ten rodzaj przedsiębiorczości wymaga jednak znajomości specyfiki prawnej i rachunkowej podmiotów ekonomii społecznej. Poniżej lista wiadomości poświęcona szkoleniom i doradztwu w tym obszarze oraz analizie aspektów prawnych.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej, przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe z regionu Konina, Turku, Słupcy, Koła do skorzystania z oferty usług i doradztwa z zakresu prawa, księgowości, marketingu, motywacji i coachingu. Czytaj więcej>

Regionalny Ośrodek EFS w Poznaniu zaprasza na spotkanie informacyjne "Tajniki wypełniania formularza PEFS" Czytaj więcej>

Inkubator w Dąbrowie Górniczej zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych, OSP i innych organizacji pozarządowych, a także działaczki i działaczy podmiotów ekonomii społecznej i mieszkańców miasta do korzystania z bezpłatnych usług. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu zaprasza na bezpłatne szkolenie „Finanse w organizacji – tworzenie biznesplanów i strategii marketingowej”, w ramach projektu "Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego". Szkolenie odbędzie się w dniach 6-7 marca 2014 w Zamościu. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego, Siemianowickie Stowarzyszenie "Wzajemna Pomoc" oraz Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zapraszają na szkolenie „Księgowość w podmiotach ekonomii społecznej”, które odbędzie się 13 marca 2014 o godzinie 15:00. Czytaj więcej>

Regionalny Ośrodek EFS w Poznaniu zaprasza Projektodawców POKL na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone tematyce monitoringu i ewaluacji w projektach EFS. Spotkanie odbędzie się dnia 25.02.2014 Udział w Spotkaniu BEZPŁATNY Czytaj więcej>

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego (OWES Koszalin) organizuje dla przedstawicieli PES bezpłatne szkolenie w formie warsztatów w dniach 17-18 lutego 2014! Czytaj więcej>

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Poznaniu. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego, Urząd Miasta Mikołów oraz Chorzowskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zapraszają na bezpłatne szkolenie „Księgowe zamknięcie roku 2013 w NGO i PES”, które odbędzie się 3 lutego 2014 w Mikołowie oraz 5 lutego 2014 w COP Chorzów. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Wyższej Szkole Zarządzani i Administracji w Opolu zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu rachunkowości i finansów PES. Termin szkolenia: 29 stycznia 2014. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]