Podmioty ekonomii społecznej mogą z pożytkiem używać modeli biznesowych i same być źródłem inspiracji dla tradycyjnych firm.
Manifest Ekonomii Społecznej

Zrób biznES – jak współpracować z podmiotami ekonomii społecznej
Autor: ŻÓRAWSKA E., TUREK A., NOWAK M., MAREK M., MAKUCH Ł., CIBOR K.
Rok wydania: 2012
Słowa kluczowe: BIZNES | CSR | HYBRYDOWY ŁAŃCUCH WARTOŚCI | WSPÓŁPRACA | PARTNERSTWO
Co to jest ekonomia społeczna, jakie korzyści ze współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi może mieć zwykły przedsiębiorca oraz gdzie właściwie szukać przedsiębiorstw społecznych i w jaki sposób układać sobie z nimi współpracę – na te pytania odpowiada przygotowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych podręcznik Zrób biznES, którego autorami są pracownicy firmy doradczej PwC.

Książka kierowana jest do przedsiębiorców i wyjaśnia podstawowe terminy dotyczące ekonomii czy przedsiębiorczości społecznej, ale przede wszystkim ma na celu pokazanie korzyści biznesowych i społecznych, jakie przedsiębiorca może wynieść ze współpracy z podmiotami ekonomii społecznej. Omówione są podstawowe założenia społecznie odpowiedzialnych zakupów, mentoringu biznesowego, budowania trwałego partnerstwa prywatno-społecznego aż wreszcie – hybrydowy łańcuch wartości.

Autorzy podręcznika wskazują również bariery we współpracy i czynniki sukcesu. Pod koniec omówione są również po krótce metody mierzenia społecznej wartości dodanej płynącej ze współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi.

Obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy CSR traktują jako coś poważniejszego niż fasadowe działania marketingowe.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA