Materiały

Zachęcamy do zapoznania z materiałami dodatkowymi, zgromadzonymi na potrzeby prezentacji dobrych praktyk. Znajdziecie tu Państwo wszystkie dokumenty, filmy, publikacje, związane z konkretnymi opisywanymi przez nas procesami, ale często na tyle uniwersalne, że mogą okazać się przydatne w różnych sytuacjach.
Materiały można sortować według różnych kryteriów.

 

TYTUŁ RODZAJ PLIKU OPIS DOBRA PRAKTYKA
Osiedle takie jak nasze Film, wersja długa Film dotyczy przeprowadzonego przez władze Gdyni procesu rewitalizacji z udziałem społeczości lokalnej. Zrealizowany na zlecenie FISE w ramach projektu ”Decydujmy razem”. Polska, rewitalizacja gdyńskiej Chyloni
Osiedle takie jak nasze Film, wersja krótka Film dotyczy przeprowadzonego przez władze Gdyni procesu rewitalizacji z udziałem społeczości lokalnej. Zrealizowany na zlecenie FISE w ramach projektu ”Decydujmy razem”. Polska, rewitalizacja gdyńskiej Chyloni
Diagnoza Gdyni Dokument Diagnoza Gdyni przedstawiona za pomocą map miasta przedstawiającymi natężenie diagnozowanych zjawisk na terenie poszczególnych dzielnic. Polska, rewitalizacja gdyńskiej Chyloni
Matryca logiczna do ewaluacji procesu Dokument Matryca przedstawia rozpisane poszczególne cele Programu Aktywności Lokalnej na chylońskim osiedlu. Polska, rewitalizacja gdyńskiej Chyloni
Program Estetyzacji Olsztyna Dokument Program estetyzacji przestrzeni publicznej i poprawy wizerunku Olsztyna – dokument zaakceptowany do wdrożenia przez prezydenta Olsztyna. Polska, Estetyzacja i ożywienie gospodarcze Starego Miasta w Olsztynie
Nic o nas bez nas Film, wersja długa Film dotyczy procesu tworzenia i konsultacji Programu Estetyzacji Olsztyna. Zrealizowany na zlecenie FISE w ramach projektu ”Decydujmy razem”. Polska, Estetyzacja i ożywienie gospodarcze Starego Miasta w Olsztynie
Społeczna Strategia Warszawy 2009-2020 Dokument Dokument wypracowanej partycypacyjnie Społecznej Strategii Warszawy 2009-2020. Polska, Społeczna Strategia Warszawy
Struktura prac nad Społeczną Strategią Warszawy Grafika Wizualizacja organizacji procesu tworzenia strategii w czasie. Polska, Społeczna Strategia Warszawy
Tam gdzie powstają przedszkola Film, wersja długa Film opowiada o wspólnym tworzeniu Strategii Edukacji Elementarnej przez mieszkańców Głuchowa, co pozwoliło na zapewnienie edukacji przedszkolnej wszystkim dzieciom w gminie. Polska, Strategia edukacji elementarnej w gminie Głuchów
Tam gdzie powstają przedszkola Film, wersja krótka Film opowiada o wspólnym tworzeniu Strategii Edukacji Elementarnej przez mieszkańców Głuchowa, co pozwoliło na zapewnienie edukacji przedszkolnej wszystkim dzieciom w gminie. Polska, Strategia edukacji elementarnej w gminie Głuchów
Strategia Rozwoju Edukacji Elementarnej w Gminie Głuchów Dokument Dokument wypracowanej i monitorowanej partycypacyjnie strategii. Polska, Strategia edukacji elementarnej w gminie Głuchów
Metryczka monitoringu działań Dokument Wykaz działań wpisanych do strategii wraz ze stopniem ich realizacji. Polska, Strategia edukacji elementarnej w gminie Głuchów
Raport z monitoringu strategii Dokument Raport z monitoringu realizacji zapisów strategii z 2010 r. Polska, Strategia edukacji elementarnej w gminie Głuchów
Monitoring strategii – Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli Dokument Wzór kwestionariusza dla nauczycieli. Polska, Strategia edukacji elementarnej w gminie Głuchów
Monitoring strategii – Kwestionariusz ankiety dla rodziców Dokument Wzór kwestionariusza dla rodziców. Polska, Strategia edukacji elementarnej w gminie Głuchów
Wykaz zadań podczas tworzenia Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dokument Wykaz wszystkich zadań (wraz czasem poświęconym na każde z nich) zrealizowanych podczas tworzenia Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Harmonogram spotkań zespołu partycypacyjnego. Polska, Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie
Raport z Ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego 2003-2009 Dokument Raport z ewaluacji, który stał się podstawą do prac nad Programem Rozwoju Przedsiębiorczości. Polska, Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie
Kwestionariusz ankiety dla przedsiębiorców w Dzierżoniowie Dokument Kwestionariusz ankiety dla przedsiębiorców - narzędzie oceny "klimatu" dla przedsiębiorczości w Dzierżoniowie. Polska, Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie
Sprawozdanie zarządu Społecznej Rady Przedsiębiorców Dokument Sprawozdanie zarządu za lata 2009-2011. Polska, Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie
Skład zespołu partycypacyjnego Dokument Skład zespołu ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości (2011). Polska, Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie
Struktura współpracy w grupie międzyinstytucjonalnej Grafika Grafika przedstawia schemat współpracy między instytucjami zaangażowanymi w tworzenie, konsulacje instytucjonalne i realizację strategii. Portugalia, Krajowa Strategia Integracji Osób Bezdomnych
Artykuł Isabel Baptista: The Drafting of the Portuguese Homeless
Strategy : An Insight into the Process
from a Governance-Oriented Perspective
Artykuł (ang.) Artykuł omawia proces tworzenia strategii z punktu widzenia zarządzania procesem. Opublikowany w European Journal of Homelessness, Vol. 3, Grudzień 2009. Portugalia, Krajowa Strategia Integracji Osób Bezdomnych
Plan centrum Valdemoro z naniesionymi planowanymi zmianami Grafika Mapa centrum Valdemoro z wizualizacją miejsc, które zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyniku opracowania Planu. Hiszpania, Miejski Plan Likwidacji Barier – Valdemoro
Kronika wydarzeń w Valdemoro związanych z tematyką niepełnosprawności Dokument Kronika wydarzeń w Vademoro (1990-2011) związanych z tematyką niepełnosprawności. Hiszpania, Miejski Plan Likwidacji Barier – Valdemoro
Analityczna faza diagnozy Grafika Analityczna faza diagnozy, której wynikiem było zestawienie potrzeb mieszkańców i środków niezbędnych do ich zaspokojenia. Hiszpania, Miejski Plan Likwidacji Barier – Valdemoro
Kwestionariusz na potrzeby przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego Dokument Kwestionariusz wraz z informacją nt. budżetu partycypacyjnego. Francja, budżet partycypacyjny w Grigny
Raport z głosowania nad budżetem partycypacyjnym Dokument Raport z głosowania (2010) nad budżetem partycypacyjnym (2011). Francja, budżet partycypacyjny w Grigny
Deklaracja o Zaangażowaniu Społeczności Dokument Informator dla mieszkańców rozpowszechniony na początku procesu - określa cele, zasady i metody procesu konsultacyjnego. Wielka Brytania, konsultacje Strategii Rdzeniowej w Richmondshire
Prowokacyjne plakaty w Richmondshire Grafika Prowokacyjne plakaty promujące konsultacje dokumentu strategicznego. Wielka Brytania, konsultacje Strategii Rdzeniowej w Richmondshire
Kwestionariusz pocztówkowy Grafika Zwięzły i przystępny w formie kwestionariusz konsultacyjny, który mieszkańcy wysyłali pocztą na koszt urzędu. Wielka Brytania, konsultacje Strategii Rdzeniowej w Richmondshire
Ulotka programu skierowanego do szkół podczas konsultacji Grafika Ulotka promująca program skierowany do szkół, który był częścią procesu konsultacyjnego. Wielka Brytania, konsultacje Strategii Rdzeniowej w Richmondshire
Metody angażowania do konsultacji w Richmondshire Grafika Przedstawiony mieszkańcom zestaw metod angażowania do konsultacji opracowany w odniesieniu do grup docelowych. Wielka Brytania, konsultacje Strategii Rdzeniowej w Richmondshire
Metody angażowania mieszkańców w Richmondshire Grafika Przedstawiony mieszkańcom zestaw wszystkich metod angażowania do współpracy opracowany w urzędzie hrabstwa Richmondshire. Wielka Brytania, konsultacje Strategii Rdzeniowej w Richmondshire
Jeden z dziesięciu dokumentów konsultacyjnych w Richmondshire Dokument W Richmondshire konsultowano dziesięć dokumentów tematycznych, załączamy jeden z nich. Wielka Brytania, konsultacje Strategii Rdzeniowej w Richmondshire
Informacja dla mieszkańców o etapach konsultacji Grafika Mieszkańcy otrzymali pełny obraz tego, na których etapach i w jaki sposób mogą włączyć się w konsultacje. Wielka Brytania, konsultacje Strategii Rdzeniowej w Richmondshire
Nasze kieszonkowe Film, wersja długa Film o funduszach sołeckich w gminie Krzeszowice Polska, fundusze sołeckie w Krzeszowicach
Karta jakości usług opiekuńczych Dokument Karta jakości usług opiekuńczych - materiał z konsultacji społecznych Polska, standaryzacja usług opiekuńczych w Gdyni
List do odbiorców usług podpisany przez wiceprezydenta Dokument List do odbiorców usług podpisany przez wiceprezydenta Polska, standaryzacja usług opiekuńczych w Gdyni
Kwestionariusz Dokument Kwestionariusz ankiety badającej standard usług opiekuńczych w Gdyni Polska, standaryzacja usług opiekuńczych w Gdyni
Prezentacja podsumowująca Prezentacja Prezentacja podsumowująca proces poszukiwania kryteriów jakości Polska, standaryzacja usług opiekuńczych w Gdyni
Usługi opiekuńcze - diagnoza Dokument Charakterystyka obszaru usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania Polska, standaryzacja usług opiekuńczych w Gdyni
Porównanie wypowiedzi Dokument Porównanie wypowiedzi grup biorących udział w konsultacjach Polska, standaryzacja usług opiekuńczych w Gdyni
Działania i projekty zrealizowane w ramach programu „Agenda 21 – Munderfing” Dokument Działania i projekty zrealizowane w ramach programu „Agenda 21 – Munderfing” Austria, Munderfing, razem dla zatrudnienia i edukacji
Agenda 21 w Górnej Austrii Grafika Schemat działania programu Agenda 21 w Górnej Austrii Austria, Munderfing, razem dla zatrudnienia i edukacji
Symulator budżetu Dokument Prezentacja narzędzia, służącego do symulacji zmian w budżecie Wielka Brytania, konsultacje zmian w budżecie (Londyn-Lambeth)
Opis procesu konsultacji i badań w Urzędzie Gminy Lambeth Dokument Prowadzenie badań i konsultacji w Urzędzie Gminy Lambeth - przewodnik Wielka Brytania, konsultacje zmian w budżecie (Londyn-Lambeth)
Rozkład priorytetów usług publicznych w Lambeth Grafika Graficzna prezentacja rozkładu priorytetów usług publicznych w Lambeth. Wielka Brytania, konsultacje zmian w budżecie (Londyn-Lambeth)
Opis zwycięskich projektów budżetu partycypacyjnego Dokument Opis zwycięskich projektów budżetu partycypacyjnego Wielka Brytania, konsultacje zmian w budżecie (Londyn-Lambeth)
Zaproszenie na konsultacje Dokument Zaproszenie na konsultacje

Polska, Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

 

Rozmowy w kawiarence – opis narzędzia warsztatowego World Café Opracowanie Przewodnik krok po kroku po narzędziu warsztatowym World Café Polska, Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+
Wyniki diagnozy strategicznej Dokument Diagnoza strategiczna Łodzi opracowana na pierwszym etapie projektu Polska, Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+
Podsumowanie wyników konsultacji w Łodzi Dokument Podsumowanie wyników konsultacji społecznych w sprawie Strategii Polska, Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+
Zestawienie uwag złożonych podczas konsultacji Dokument Zestawienie uwag złożonych podczas konsultacji społecznych Polska, Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+
List otwarty Młodych Socjalistów i Klubu Krytyki Politycznej do prezydent Łodzi Dokument List otwarty Młodych Socjalistów i Klubu Krytyki Politycznej do prezydent Łodzi - spostrzeżenia i postulaty dotyczące funkcjonowania miasta Polska, Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+
Projekt łódzkiej strategii Dokument Projekt Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Polska, Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+
Raport z warsztatów World café ; Dokument Podsumowanie prac grup w ramach warsztatu konsultacyjnego Polska, Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+
Łódzki regulamin konsultacji 2010 Dokument Regulamin konsultacji społecznych prowadzonych w ramach prac nad Strategią Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Polska, Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Dokument Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Polska, Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+
Artykuł DNES Dokument Artykuł prasowy na temat konsultacji Czechy, Miejski Plan Komunikacji w Nymburku
Artykuł w Nymburskim Deníku Dokument Artykuł prasowy na temat konsultacji Czechy, Miejski Plan Komunikacji w Nymburku
List zapraszający Dokument Zaproszenie na konsultacje Czechy, Miejski Plan Komunikacji w Nymburku
Prezentacja na spotkanie z mieszkańcami Prezentacja Prezentacja wstepnej wersji Miejskiego Planu Komunikacji dla mieszkańców Czechy, Miejski Plan Komunikacji w Nymburku
Plakat Grafika Plakat zapraszający na konsultacje społeczne Czechy, Miejski Plan Komunikacji w Nymburku
Zaproszenie Grafika Ulotka zapraszająca na konsultacje społeczne Czechy, Miejski Plan Komunikacji w Nymburku
Newsletter do mieszkańców Dokument Artykuł omawiający wyniki spotkania w ramach konsultacji Czechy, Miejski Plan Komunikacji w Nymburku
Raport z narady obywatelskiej Dokument Raport z przeprowadzonej narady obywatelskiej Dania, obywatele debatują o lepszym systemie służby zdrowia
Magazyn dla uczestników debaty Dokument Materiały informacyjne dla uczestników debaty Dania, obywatele debatują o lepszym systemie służby zdrowia
Strategia rozwoju miasta Dokument Strategia Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012-2020 Polska, Będzin, Strategia rozwoju miasta 2012–2020
Raport z konsultacji społecznych Dokument Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach prac nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012 – 2020” Polska, Będzin, Strategia rozwoju miasta 2012–2020
Badanie opinii mieszkańców Dokument Raport z badania opinii mieszkańców Będzina Polska, Będzin, Strategia rozwoju miasta 2012–2020
Prognoza oddziaływania Strategii na środowisko Dokument Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012-2020 Polska, Będzin, Strategia rozwoju miasta 2012–2020
Karta zadania Dokument Karta zadania używana jako narzedzie podczas warsztatów konsultacyjnych Polska, Będzin, Strategia rozwoju miasta 2012–2020
Formularz konsultacyjny Dokument Formularz konsultacyjny - narzędzie zgłaszania uwag do pierwszej wersji Strategii Polska, Będzin, Strategia rozwoju miasta 2012–2020
Plakat - zaproszenie do konsultacji Grafika Zaproszenie na konsultacje w sprawie budżetu partycypacyjnego Domu Kultury Śródmieście Polska, budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście – Warszawa
Ulotka - zaproszenie do konsultacji Grafika Zaproszenie na konsultacje w sprawie budżetu partycypacyjnego Domu Kultury Śródmieście Polska, budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście – Warszawa
"Podzielmy się kulturą" Film, wersja długa Film na temat tworzenia budżetu partycypacyjnego Domu Kultury Śródmieście w Warszawie Polska, budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście – Warszawa
"Podzielmy się kulturą" Film, wersja krótka Wersja skrócona filmu na temat tworzenia budżetu partycypacyjnego Domu Kultury Śródmieście w Warszawie Polska, budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście – Warszawa
Ankieta konsultacyjna Dokument Ankieta dla użytkowników DKŚ użyta w czasie konsultacji budżetu Polska, budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście – Warszawa
Ankieta konsultacyjna Dokument Ankieta dla użytkowników DKŚ użyta w czasie konsultacji budżetu (druga wersja) Polska, budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście – Warszawa
Finałowe warianty budżetu Dokument Wypracowane przez mieszkańców warianty budżetu Polska, budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście – Warszawa
Opis procesu konsultacji - skrócony Dokument Skrócony opis procesu konsultacji Polska, budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście – Warszawa
Raport z konsultacji - Fundacja Pole Dialogu Dokument Raport z przeprowadzonych konsultacji budżetu Domu Kultury Śródmieście Polska, budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście – Warszawa
Zestawienie zgłoszonych uwag ogólnych Dokument Zestawienie uwag zgłoszonych do wstępnej wersji programów ochrony foki szarej i morświna Polska, konsultacje krajowych programów ochrony foki szarej i morświna
Zestawienie uwag - program ochrony morświna Dokument Zestawienie uwag zgłoszonych do wstępnej wersji programu ochrony morświna wraz z odpowiedziami Polska, konsultacje krajowych programów ochrony foki szarej i morświna
Zestawienie uwag - program ochrony foki szarej Dokument Zestawienie uwag zgłoszonych do wstępnej wersji programu ochrony foki szarej wraz z odpowiedziami Polska, konsultacje krajowych programów ochrony foki szarej i morświna
Plakat - zaproszenie na konsultacje Grafika Zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Opola Polska, Strategia rozwoju Opola 2012–2020
Ankieta internetowa dla mieszkańców Dokument Ankieta internetowa dla mieszkanców Opola użyta przy konsultacjach dotyczących Strategii rozwoju miasta Polska, Strategia rozwoju Opola 2012–2020
Ankieta rozdawana na spotkaniach Dokument Ankieta wykorzystana w trakcie spotkania konsultacyjnego Polska, Strategia rozwoju Opola 2012–2020
Prezentacja - współpraca gmin Prezentacja Prezentacja dotycząca współpracy miasta Opola z pobliskimi gminami na rzecz rozwoju lokalnego Polska, Strategia rozwoju Opola 2012–2020
Przebieg spotkania konsultacyjnego Dokument Plan przebiegu spotkania konsultacyjnego Polska, Strategia rozwoju Opola 2012–2020
Strategia rozwoju Opola Dokument Strategia Rozwoju Opola w latach 2012-2020 Polska, Strategia rozwoju Opola 2012–2020
Wyniki ankiety Dokument Wyniki ankiety internetowej dla mieszkańców Opola dotyczącej kierunków rozwoju miasta (konsultacje Strategii rozwoju) Polska, Strategia rozwoju Opola 2012–2020
"Młodzi mają głos" Film, wersja długa Film na temat działań Młodzieżowej Rady Gminy w Płużnicy podczas tworzenia strategii rozwoju gminy Polska, udział młodzieży w tworzeniu strategii rozwoju gminy Płużnica
"Młodzi mają głos" Film, wersja krótka Wersja skrócona filmu na temat działań Młodzieżowej Rady Gminy w Płużnicy podczas tworzenia strategii rozwoju gminy Polska, udział młodzieży w tworzeniu strategii rozwoju gminy Płużnica
Metoda Aktywnego Planowania Strategii Dokument Opis metody Aktywnego Planowania Strategii użytej przy tworzeniu strategii rozwoju gminy Płużnica Polska, udział młodzieży w tworzeniu strategii rozwoju gminy Płużnica
Raport z konsultacji Dokument Raport z przeprowadzonych konsultacji na temat zabudowy przy ulicy Hornsbruksgatan w Sztokholmie Szwecja, Konsultacje zabudowy przy ulicy Hornsbruksgatan - Sztokholm
Wizja wypracowana w ramach konsultacji Dokument Prezentacja wizji wypracowanej w ramach konsultacji zabudowy ulicy Hornsbruksgatan Szwecja, Konsultacje zabudowy przy ulicy Hornsbruksgatan - Sztokholm
Fragment mapy podsumowującej konsultacje Grafika Fragment mapy podsumowującej konsultacje dotyczące rozbudowy elektrowni wiatrowych w gminie Kristianstad Szwecja, Plan Rozbudowy Elektrowni Wiatrowych w gminie Kristianstad
Pytanie z ankiety dla mieszkańców Grafika Pytanie z ankiety dla mieszkańców Szwecja, Plan Rozbudowy Elektrowni Wiatrowych w gminie Kristianstad
Wstępna propozycja rozmieszczenia wiatraków Grafika Wstępna propozycja rozmieszczenia wiatraków w gminie Kristianstad Szwecja, Plan Rozbudowy Elektrowni Wiatrowych w gminie Kristianstad
Zaproszenie na spotkanie w terenie Dokument Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w terenie w sprawie rozbudowy elektrowni wiatrowych Szwecja, Plan Rozbudowy Elektrowni Wiatrowych w gminie Kristianstad
Zaproszenie na warsztaty Dokument Zaproszenie na warsztat konsultacyjny w sprawie rozbudowy elektrowni wiatrowych Szwecja, Plan Rozbudowy Elektrowni Wiatrowych w gminie Kristianstad
Jak zapewnić mieszkańcom północno-wschodniego Londynu wysokiej jakości opiekę szpitalną Dokument Skrócony raport z konsultacji w sprawie Programu Zdrowia dla Londynu Północno-Wschodniego Wielka Brytania, opieka zdrowotna dla północno-wschodniego Londynu
Diagnoza 1 Dokument Diagnoza społeczności, stanowiąca podstawę przeprowadzanych w Figaro procesów partycypacyjnych Hiszpania, Figaro, Gminny Plan Działania - partycypacyjne zarządzanie gminą
Diagnoza 2 Dokument Diagnoza społeczności, stanowiąca podstawę przeprowadzanych w Figaro procesów partycypacyjnych - część druga Hiszpania, Figaro, Gminny Plan Działania - partycypacyjne zarządzanie gminą
Gminny Plan Działania Dokument Najważniejszy dokument strategiczny w Figaro, składający się z części poświęconej inwestycjom oraz planu ważniejszych działań urzędu Hiszpania, Figaro, Gminny Plan Działania - partycypacyjne zarządzanie gminą
Kwestionariusz Dokument Narzędzie zgłaszania uwag do Gminnego Planu Działania podczas konsultacji Hiszpania, Figaro, Gminny Plan Działania - partycypacyjne zarządzanie gminą
Prezentacja dla mieszkańców Prezentacja Prezentacja procesu tworzenia Gminnego Planu Działania Hiszpania, Figaro, Gminny Plan Działania - partycypacyjne zarządzanie gminą
Sprawozdanie ze spotkania Dokument Sprawozdanie ze spotkania Rady Ludowej, poświęconego Gminnemu Planowi Działania Hiszpania, Figaro, Gminny Plan Działania - partycypacyjne zarządzanie gminą
Informacje o grze Dokument Wprowadzenie do gry Remiks energetyczny Polska, Remiks energetyczny-dyskusyjna gra kooperacyjna
Karty informacji Dokument Informacje na temat różnych źródeł energii - część wyposażenia gry Polska, Remiks energetyczny-dyskusyjna gra kooperacyjna
Karty historii Dokument Różne stanowiska wobec pozyskiwania energii określone dla potrzeb gry Polska, Remiks energetyczny-dyskusyjna gra kooperacyjna
Instrukcja dla moderatorów Dokument Przebieg gry opisany krok po kroku dla potrzeb moderatorów gry Polska, Remiks energetyczny-dyskusyjna gra kooperacyjna
Wprowadzenie dla uczestników Dokument Instrukcja dla uczestników Polska, Remiks energetyczny-dyskusyjna gra kooperacyjna
Karta podsumowania wyników Dokument Karta podsumowująca przebieg gry Polska, Remiks energetyczny-dyskusyjna gra kooperacyjna
Ankieta Dokument Ankieta badająca opinie na temat gry Polska, Remiks energetyczny-dyskusyjna gra kooperacyjna
Żetony mocy systemowej Dokument Żetony mocy systemowej - część wyposażenia gry Polska, Remiks energetyczny-dyskusyjna gra kooperacyjna
Żetony do głosowania Dokument Żetony do głosowania - część wyposażenia gry Polska, Remiks energetyczny-dyskusyjna gra kooperacyjna
Mata do głosowania Dokumnet Mata do głosowania - część wyposażenia gry Polska, Remiks energetyczny-dyskusyjna gra kooperacyjna
Bibliografia Dokument Literatura wykorzystana przy procesie tworzenia gry Polska, Remiks energetyczny-dyskusyjna gra kooperacyjna
Opis procesu Prezentacja Proces realizacji budżetu partycypacyjnego w Cascais Portugalia, Cascais. Dyskusja w sercu procesu – budżet partycypacyjny
Budżet partycypacyjny w Europie Prezentacja Podsumowanie budżetów partycypacyjnych realizowanych w różnych państwach Europy na przestrzeni lat Portugalia, Cascais. Dyskusja w sercu procesu – budżet partycypacyjny
Raport końcowy - Lavapies Dokument Podsumowanie realizowanego projektu Hiszpania, madryckie Plany dzielnicowe
Kwestionariusz konsultacyjny Dokument Kwestionariusz konsultacyjny dla mieszkańców Hiszpania, madryckie Plany dzielnicowe
Kwestionariusz konsultacyjny dla młodzieży Dokument Kwestionariusz konsultacyjny dla młodzieży Hiszpania, madryckie Plany dzielnicowe
Raport z realizacji Planów - 2012 Dokument Monitoring podjętych działań Hiszpania, madryckie Plany dzielnicowe