Groźne byłoby zredukowanie ekonomii społecznej do zagadnień czysto socjalnych. Ekonomia społeczna dotyczy w równym stopniu zagadnień gospodarki czy rozwoju regionalnego.
Manifest Ekonomii Społecznej

Better Future. Results of the Network Better Future of Social Economy
Rok wydania: 2012
Słowa kluczowe: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA | FRANCZYZA SPOŁECZNA | MIERZENIE WARTOŚCI SPOŁECZNEJ | EKONOMIA SPOŁECZNA | FINANSOWANIE | FUNDUSZE STRUKTURALNE
Kluczowe zadania, jakie w obszarze społecznym stawia sobie Unia Europejska, są polem do działania dla ekonomii społecznej i jej podmiotów, dlatego trzeba wzmocnić wsparcie, jakie dają jej fundusze strukturalne. W jaki sposób to zrobić i co można za to otrzymać – na te pytania stara się odpowiedzieć publikacja A Better Future. Results of the Network Bettef Future of Social Economy, kończąca prace sieci BFSE.

 

możesz pobrać publikację, informując o niej swoich znajomych na Facebooku lub Twitterze.

Better Future of Social Economy to trzyletni projekt, w którym uczestniczyli partnerzy z Polski, Szwecji, Włoch, Republiki Czeskiej, Flandrii oraz Finlandii i Wielkiej Brytanii. Eksperci pracowali nad wypracowaniem rekomendacji w najważniejszych dla ekonomii społecznej obszarach, którymi były:

- instrumenty finansowe

- społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

- mierzenie społecznej wartości dodanej

- franczyza społeczna

- usługi społeczne i pomoc publiczna.

Publikacja zbiera wypracowane rekomendacje na temat tego, w jaki sposób wspierać rozwój ekonomii społecznej za pomocą funduszy strukturalnych. Rekomendacje opierają się na doświadczeniu, jakie poszczególne kraje członkowskie zdobyły, wykorzystując środki Europejskiego Funduszu Społecznego i innych programów.

Publikacja dzieli się na dwie części. W pierwszej pokazane jest, jaką rolę może i powinna pełnić ekonomia społeczna w nadchodzącej perspektywie finansowej (2014–2020). W części tej zaprezentowane są między innymi konkretne propozycje z zakresu ekonomii społecznej, odpowiadające na wyzwania określone w 18 priorytetach inwestycyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego.

W drugiej części streszczone są rezultaty prac poszczególnych grup tematycznych w ramach sieci. Pojawiają się również rekomendacje (bardzo ciekawe są te dotyczące takich kwestii jak promocja franczyz społecznych za pomocą funduszy europejskich czy też wykorzystanie zamówień publicznych jako elementu wzmacniania spójności społecznej).

Przy kolejnych obszarach pokazane są także inspirujące dobre praktyki, pojawiają się również przykłady z Polski (Pan Cogito, Siemacha czy studia z ekonomii społecznej na polskich uczelniach).

Osoby, które zainteresują się poruszanymi w publikacji tematami powinny zajrzeć na stronę socialeconomy.pl, gdzie zebrane są rezultaty prac sieci i raporty końcowe (w tym np. narzędzie do mierzenia społecznej wartości dodanej, obszerny raport na temat klauzul społecznych czy dokładny przegląd dobrych praktyk dotyczący zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowania ekonomii społecznej.

Publikacja opublikowana została w języku angielskim. Jej wydawcą jest polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które było również liderem sieci.

KOMENTARZE (2) / DODAJ KOMENTARZ

~bfose / 02.01.2013, 12:53

dlaczego nie
Dziękujemy za komentarz - ten tekst nie jest skierowany do osób, które pracują w spółdzielniach socjalnych, tylko do decydentów, osób zajmujących się kształtowaniem polityk publicznych na poziomie krajowym i europejskim. Dlatego polska wersja tekstu nie była potrzebna, a wydawanie kilku-kilkunastu tysięcy złotych na tłumaczenia i składanie polskiej wersji językowej byłoby chyba krytykowanym przez Pana wyrzucaniem pieniędzy w błoto.

~krys49 / 29.06.2012, 12:01

fajnie ale czemu nie ma polskiej wersji? co pieniążków nie starczyło?
nie rozumiem dlaczego od razu nie zrobiono polskiej wersji jak nie patrząc wiekszość "klientów" ekonomii społecznej czyli Ci tzw zagrożeni wykluczeniem społecznym nie umieją angielskiego, widocznie znów wydano kupę kasy dla kilkunastu wiecznych "ekspertów" z ES żeby mogli kolejny rok, albo lata kolejne robić szkolenia i zarabiać kasę, to coś podobnego jak z ustawą o przedsiębiorczości społecznej Ile lat juz nad nią eksperci (sic!) pracują??? co niektórzy to dzięki niej zmienili autka lub mieszkania... albo jak nowelizacje ustawy o spółdzielniach socjalnych - jakby od razu nie można było skorzystać z włoskich rozwiązań - no ale "eksperci " mają co robić

PATRONATY I WSPÓŁPRACA