Ekonomia społeczna potrzebuje zakorzenienia w świecie wartości i zasad. Są to poza solidarnością – przedsiębiorczość, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz pomocniczość.
Manifest Ekonomii Społecznej

Wokół ekonomii społecznej
Autor: FRĄCZEK M., HAUSNER J., MAZUR S. (RED.)
Rok wydania: 2012
Słowa kluczowe: EKONOMIA SPOŁECZNE | TEORIA | HISTORIA | PODRĘCZNIK
To pierwsza w Polsce publikacja mająca charakter kompleksowego podręcznika akademickiego, opisującego problematykę ekonomii społecznej na wielu płaszczyznach – jej intelektualnych korzeni, podstawowych modeli, zależności występujących między sferą ekonomii społecznej a państwem, rynkiem i instytucjami społeczeństwa obywatelskiego, roli, funkcji i instrumentarium ekonomii społecznej, oraz poprzez pryzmat zarządzania podmiotami tego sektora.

Adresatami podręcznika są, przede wszystkim, studenci studiów ekonomicznych, socjologicznych, filozoficznych oraz studiów z zakresu zarządzania. Do grona adresatów zaliczamy także wszystkie te osoby, które są zainteresowane problematyką ekonomii społecznej w jej wielorakim znaczeniu (np. osoby zarządzające podmiotami ekonomii społecznej, poszukujące innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych, czy też kreujące i wdrażające politykę publiczną w zakresie uwzględniającym działanie podmiotów ekonomii społecznej). Niniejsza publikacja jest efektem pracy interdyscyplinarnego zespołu badawczego, opartego w dużej części na pracownikach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Znaleźli się w nim ekonomiści, socjologowie, prawnicy, politolodzy, filozofowie. Autorzy to osoby łączące kwalifikacje akademickie w zakresie ekonomii społecznej ze znajomością praktycznych aspektów działania podmiotów funkcjonujących w tej sferze.

Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KOMENTARZE (2) / DODAJ KOMENTARZ

~Redakcja ekonomiaspoleczna.pl / 06.06.2012, 12:38

odp. do Adama
Jest do pobrania w pliku PDF (link pod tekstem). Natomiast w sprawie wersji papierowej najlepiej kontaktować się z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej.

~Adam / 06.06.2012, 11:39

dostępność
Będzie go gdzieś można dostać ?

PATRONATY I WSPÓŁPRACA