Niezwykle istotnym aspektem większości działań w obszarze ekonomii społecznej jest jej lokalny, wspólnotowy charakter. Chodzi nie tylko o pojedyncze przedsięwzięcia i instytucje, ale relacje, które je łączą.
Manifest Ekonomii Społecznej

Products
aktualizacja: 16.07.2012

Here you may find final reports and other products of the project Better Future of Social Economy, listed by strands

Results of the Network Better Future of Social Economy. Final Publication

Social Franchising strand - products

Financial instruments and mechanisms of funds´ allocation to social economy strand and its activities - products

Social added value - products

Socially Responsible Public Procurement - products

Community law and social services of general interest - products

Błąd
Błąd