Ekonomia społeczna potrzebuje zakorzenienia w świecie wartości i zasad. Są to poza solidarnością – przedsiębiorczość, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz pomocniczość.
Manifest Ekonomii Społecznej

Podstawowe informacje o klauzulach społecznych
Autor: SCHIMANEK T.
Rok wydania: 2012
Słowa kluczowe: KLAUZULE SPOŁECZNE | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA
Stosowanie klauzul społecznych daje wyjątkową możliwość kupowania usług czy towarów niezbędnych do realizacji zadań publicznych połączonego z osiąganiem celów społecznych.

Publikacja autorstwa Tomasza Schimanka to kompleksowe wprowadzenie do zagadnienia klauzul społecznych w polskim prawie zamówień publicznych. Mianem klauzul społecznych określa się wyłączenia od ogólnych zasad zamówień publicznych stosowanych z uwagi na istotne cele społeczne. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej może być jednym z celów stosowania klauzul społecznych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przedsiębiorstwa społeczne – przynajmniej w Polsce – najczęściej są nastawione na integrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem, a więc dokładnie realizują podstawowy cel stosowania klauzul społecznych. W zdecydowanej większości jeszcze stosunkowo nielicznych przypadków stosowania klauzul społecznych w Polsce zamawiający wykorzystali to rozwiązanie właśnie po to, aby stymulować rozwój przedsiębiorstw społecznych i wyrównać ich szansę w ubieganiu się o realizację zamówienia publicznego.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA