Bezwzględnie konieczne jest zbudowanie relacji prawdziwie partnerskich, w których strony zachowują swoją odrębną tożsamość i jednocześnie uznają wzajemność zobowiązań.
Manifest Ekonomii Społecznej

Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
Autor: GAWSKA A., GRUNTOWSKI M., JĘDRAK K.
Rok wydania: 2012
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | NGO | KLAUZULE SPOŁECZNE
Niniejsza ekspertyza powstała na zamówienie Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA, a przygotowana została przez pracowników Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

Obejmuje aktualne informacje o możliwościach działania w obszarze ekonomii społecznej w Polsce. Zawarto w niej kwestie prawne związane z ekonomią społeczną oraz informacje, w jaki sposób podmiot ekonomii społecznej może stać się miejscem pracy dla osób niepełnosprawnych. Organizacje pozarządowe znajdą tu także wskazówki, jak zakładać i prowadzić podmioty ekonomii społecznej, z których zysk może być przeznaczony na finansowanie działań statutowych. Zaprezentowano także przykłady istniejących podmiotów ekonomii społecznej – zakładu aktywności zawodowej oraz spółdzielni socjalnej – oraz przedstawiono wyniki badania inicjatywy w sferze ekonomii społecznej organizacji zrzeszonych w Federacji MAZOWIA. Ekspertyzę zamyka krótki przewodnik dla organizacji członkowskich – „Ekonomia społeczna w praktyce”.

Publikacja udostępniona jest na licencji CC BY-SA 3.0.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA