Każdej działalności ekonomicznej powinien towarzyszyć wzgląd na społeczne i środowiskowe konsekwencje działań. Ich ignorowanie jest źródłem kryzysów zarówno na poziomie globalnym jak i lokalnym.
Manifest Ekonomii Społecznej

IV OSES

Publikujemy prezentacje z poszczególnych paneli i sesji tematycznych VI Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej Czytaj więcej>

Publikacja jest zbiorem materiałów z IV Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które odbyły się w Poznaniu w dniu 18-19 października 2010 r. Czytaj więcej>

Rola KRS w przyznawaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego, kwestia ograniczeń w dystrybucji zysku i wątpliwości definicyjne – to tematy, które wzbudziły największe kontrowersje podczas spotkania przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, na którym omawiano projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej. Czytaj więcej>

Kwestie trwałości finansowania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, standaryzacji ich działań oraz rola Centrów Ekonomii Społecznej w reprezentowaniu środowiska były głównymi tematami spotkania, jakie odbyło się 19 października 2010 roku na IV Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej w Poznaniu. Czytaj więcej>

W zeszłym tygodniu w Poznaniu odbyły się IV Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej organizowane przez fundację „Barka”. Refleksjami na temat tego największego corocznego wydarzenia w sektorze przedsiębiorczości społecznej dzieli się w swoim felietonie dla portalu ekonomiaspoleczna.pl Piotr Frączak. Czytaj więcej>

Przez drugi dzień IV Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej wciąż przewijał się wątek jakości oferowanych produktów oraz znaczenia lokalnych wspólnot, które stanowią naturalne środowisko ekonomii społecznej, mogą przyczyniać się do jej wzrostu, ale również najwięcej z niej mogą skorzystać. Czytaj więcej>

Jakie jest miejsce ekonomii społecznej w strategiach rozwoju Polski, jakie szanse dla społeczeństwa stwarza kryzys oraz po co nam ustawa o przedsiębiorczości społecznej – to tylko niektóre z bardzo wielu tematów poruszanych podczas rozpoczętych w poniedziałek IV Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej (OSES), które w tym roku odbywają się w Poznaniu w ramach Wielkopolskich Targów Przedsiębiorczości Społecznej. Czytaj więcej>

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ