Partnerstwo stanowi fundament nowoczesnej filozofii dobrego rządzenia.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Jednym z aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego czy organizacji pozarządowej jest kwestia rzeczywistego wpływu społecznego, jaki wywiera się na obszar, w którym się pracuje. Sam fakt działania not-for-profit nie znaczy jeszcze, że generujemy pozytywną zmianę społeczną. Na tej stronie zbieramy informacje dotyczące takich tematów jak mierzenie oddziaływania społecznego, audyt społeczny, wskaźniki, cele i Social Return on Investment (SROI).

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym tworzy system monitorowania sektora ekonomii społecznej. Możecie do 29 października podzielić się swoją opinią czy pomysłem z urzędnikami! Czytaj więcej>

Jak budować kompleksowy i efektywny system wspierający rozwój ekonomii społecznej? Szczegółowych odpowiedzi na to pytanie udziela napisany przez Toby'ego Johnsona raport będący efektem pracy sieci Social Entrepreneurship Network (SEN). Ale czy taki raport może realnie zmienić sytuację przedsiębiorców społecznych w krajach takich jak Polska – zastanawia się Roland Zarzycki w tekście dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Początek nowego roku to zazwyczaj czas podejmowania nowych wyzwań, zastanawiamy się co zmienić na lepsze, wyciągamy wnioski z minionego roku. Sporządzamy bilans finansowy, raportujemy. W Pensjonacie „U Pana Cogito” podsumowujemy sprzedaż, porównujemy obłożenie pokoi ze statystyką lat ubiegłych, analizujemy trudności – pisze Agnieszka Lewonowska-Banach w kolejnym felietonie dla Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Co powinny robić rządy i przedsiębiorstwa społeczne, by ekonomia społeczna rozwijała się i służyła społeczeństwom i gospodarkom – dyskutowali europejscy i krajowi urzędnicy, eksperci ekonomii społecznej i europarlamentarzyści na konferencji kończącej projekt SEN, 28 stycznia w Brukseli. Uczestnicy konferencji kilkakrotnie próbowali odpowiedzieć też na pytanie, czy Komisja Europejska odnowi swoje zainteresowanie ekonomią społeczną. Czytaj więcej>

Międzynarodowa sieć organizacji i instytucji zarządzających Europejskim Funduszem Społecznym Social Entrepreneurship Network opublikowała raport "Policy meets practice - enabling the growth of social entrepreneurship", który zbiera najważniejsze ustalenia sieci dotyczące tego, jak administracja publiczna oraz sektor ekonomii społecznej może efektywnie wspierać rozwój tego ostatniego. Czytaj więcej>

Serdecznie zapraszamy w dniu 16.12.2014 r. na Seminarium poświęcone sposobom mierzenia oddziaływania społecznego i wskaźnikom zmiany społecznej. Ekonomiaspoleczna.pl jest patronem wydarzenia. Czytaj więcej>

Fundacja Fundusz Współpracy ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie, którego celem jest przygotowanie doradców OWES do spełnienia standardu doradztwa biznesowego wymaganego Systemem AKSES – standardy realizacji usług wsparcia przedsiębiorstw społecznych. Pierwsze zajęcia planowane są w dniu: 12/13 stycznia 2015 w Warszawie. Czytaj więcej>

Badania i monitoring efektów prowadzonych projektów potwierdzają, że stereotypy hamują najbardziej skuteczną pomoc i wsparcie. Paulina Wajszczak dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl opisuje fenomen meksykańskiego projektu dla najuboższych. Czytaj więcej>

W drugiej sesji tematycznej pierwszego dnia VIII OSES eksperci próbowali oszacować wielkość sektora ekonomii społecznej – a konkretnie: liczbę miejsc pracy, jaką ten sektor tworzy, oraz ich jakość i wartość – pisze Łukasz Komuda dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Czy przedsiębiorczości można nauczyć? Czy jest ona raczej efektem wrodzonych predyspozycji? A może to siła, którą trzeba w człowieku obudzić? Sławomir Cabajewski relacjonuje sesję tematyczną VIII OSES. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]