Ekonomia społeczna oparta o mechanizmy wzajemnościowe, dzięki większemu zaufaniu pomiędzy jej uczestnikami, ma istotne walory także w sferze konkurencyjnej gospodarki.
Manifest Ekonomii Społecznej

Ekonomia Społeczna – półrocznik nr 2/2011 (3)
Rok wydania: 2011
Słowa kluczowe: EKONOMIA SPOŁECZNA | WOLONTARIAT | MIKROPOŻYCZKI | SPOŁECZNA WARTOŚĆ DODANA | POMOC
W prezentowanym, trzecim numerze półrocznika „Ekonomia Społeczna” znalazło się wiele wartościowych tekstów, obrazujących zarówno potencjał rozwojowy tkwiący w ekonomii społecznej, jak i odzwierciedlających narastające nią zainteresowanie.

Wśród kluczowych pytań stawianych przez autorów pojawiają się te dotyczące istoty i celu pomocy. Podejmuje je prof. J. Filek w artykule Rozważania nad fenomenem pomocy pokazując niejednoznaczność dystynkcji między pomocą a przemocą. W numerze zamieszczono także ciekawą analizę dotyczącą zjawiska izomorfizmu instytucjonalnego zaprezentowaną przez P. Wróbla.

Odwołując się do doświadczeń Zakładu Karnego w Nowym Sączu, M. Zając autor tekstu Wewnętrzny ośrodek outplacementu w warunkach oddziału penitencjarnego przeprowadza próbę oceny skuteczności i efektywności jednej z form wsparcia dla osób skazanych.

W tekście Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce zaprezentowano rezultaty prac badawczych dotyczących kondycji przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce.

Na łamach trzeciego numeru półrocznika znalazła się także ciekawa analiza M. Oramusa dotycząca pomiaru społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej oraz zagadnienie wpływu mikrofinansowania na walkę z ubóstwem omawiane przez E. Janikowską.

W części poświęconej omówieniu inicjatyw podejmowanych przez podmioty ekonomii, A. Mazurek opisuje działania klubów pracy podkreślając szczególnie ich zdolność do generowania zaufania społecznego. Z kolei Z. Fichtner przedstawia „Program Szkoły Animacji Społecznej” jako szansę na pomoc w rozwiązywaniu problemów osób wykluczonych. W dziale „Recenzje Publikacji”, M. Możdżeń dzieli się swoimi refleksjami dotyczącymi książki D. Buttlera Pozycja wolontariuszy na rynku pracy uznając ją za udaną próbę oceny wpływu wolontariatu na późniejszą sytuację zawodową osób angażujących się w niesienie pomocy innym.

W trzecim numerze półrocznika „Ekonomia Społeczna” zamieszczono również tłumaczenie tekstu G. Smitha i S. Teasdale'a Ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne i teoria demokracji stowarzyszeniowej.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA