Ekonomia społeczna oparta o mechanizmy wzajemnościowe, dzięki większemu zaufaniu pomiędzy jej uczestnikami, ma istotne walory także w sferze konkurencyjnej gospodarki.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Prezentujemy wszystkie informacje na temat Paktu na rzecz ekonomii społecznej, dokumentu, w którym strona społeczna (przedstawiciele sektora przedsiębiorczości społecznej) chce ustalić z przedstawicielami rządu najważniejsze zadania dla rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Inicjatorem wznowienia w 2012 roku prac nad Paktem na rzecz ekonomii społecznej jest Stała Konferencja Ekonomii Społecznej.

Projekt Paktu

Harmonogram prac nad Paktem >

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Trzeba zacząć od debat z 2004 roku. Na forum Drugiej Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej w Krakowie pojawiły się pierwsze próby definiowania ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznego oraz związanych z tym kwestii prawnych i finansowych, w tym pomocy publicznej. To był czas tworzenia pierwszych regulacji: w obszarze działalności pożytku publicznego, zatrudnienia socjalnego czy spółdzielni socjalnych. To już ponad 13 lat... Czytaj więcej>

Projekty ustawy o przedsiębiorczości społecznej oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej zostały omówione spotkaniu Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Zespół rekomendował skierowanie obydwu dokumentów do dalszych prac w ministerstwie pracy, uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zespół zaopiniował również pozytywnie Pakt na rzecz ekonomii społecznej przedstawiony przez SKES. Czytaj więcej>

Grupa redakcyjna powołana przez Stałą Komisję Ekonomii Społecznej zakończyła prace nad projektem paktu na rzecz ekonomii społecznej. Zachęcamy państwa do przeczytania i komentowania projektu. Uwagi zbierać będziemy do dnia 12.10, także podczas VI Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, gdzie zamkniemy dokument i przekażemy go na ręce ministra pracy i polityki społecznej, który zobowiązał się monitorować przyjęcie paktu przez stronę rządową. Czytaj więcej>

Ekonomia społeczna jest odpowiedzią na kryzys w Europie. Skupienie się wyłącznie na zysku ekonomicznym wymaga później gaszenia wielkich pożarów – na temat miejsca ekonomii społecznej w polityce państwa oraz Paktu na rzecz ekonomii społecznej z ministrem pracy i polityki społecznej, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawia Krzysztof Cibor z portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Czy i dlaczego polska ekonomia społeczna potrzebuje odrębnego programu operacyjnego? Piotr Frączak w kolejnym tekście dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl stara się odpowiedzieć na wątpliwości Pawła Chorążego, dyrektora Departamentu Zarządzania EFS. Czytaj więcej>

Nikt nie interesuje się tym, co w ramach projektów zostało osiągnięte. A to właśnie rezultat jest tym, o co chodzi nam wszystkim. Więc dlaczego nie skupić się na nim? Są na to sposoby i narzędzia, które można zastosować - pisze Piotr Krośniak z UNDP dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl Czytaj więcej>

Wiosenne ożywienie tak potrzebne nam wszystkim, pojawiło się również w ekonomii społecznej. Do tego trwa nie dwa tygodnie, ale już dłuższy czas. Trzeba sobie jednak odpowiedzieć, czego potrzebuje polska ekonomia społeczna do dalszego rozwoju, w jakim stopniu może jej pomóc planowany Pakt, a na ile rozwiązań trzeba szukać zupełnie gdzie indziej - pisze Cezary Miżejewski dla portalu ekonomiaspoleczna.pl Czytaj więcej>

11 i 12 października 2012 roku spotykamy się w Krakowie na szóstych już Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej. Zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w konferencji! Rekrutacja zakończy się 28 września o godzinie 18 a ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu otrzymają państwo mailem najpóźniej 4 października. Czytaj więcej>

Poszukując źródeł kapitału dla podmiotów ekonomii społecznej, coraz częściej wskazuje się na rolę banków spółdzielczych. Czy ich spółdzielczy charakter rzeczywiście czyni je naturalnym partnerem dla przedsiębiorstw społecznych? I czy jest dla nich miejsce w Pakcie na rzecz Ekonomii Społecznej? Czytaj więcej>

Kogo włączać w proces redagowania umowy społecznej, na jakim etapie, o czym napisać w pakcie i jak monitorować jego wykonanie – w naszej dyskusji o planowanym Pakcie na rzecz ekonomii społecznej, nad którym prace zostały wznowione z inicjatywy Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, nadszedł czas na przyjrzenie się zagranicznym praktykom. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [>] [>>]