Ekonomia społeczna w swym głównym nurcie nie działa przeciwko rynkowi, ale stara się go wykorzystywać jako ważny instrument realizacji celów społecznych.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Rok 2012 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Portal ekonomiaspoleczna.pl we współpracy ze Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy i UNDP prowadzi serwis poświęcony obchodom Roku. Informacje, wywiady, opisy dobrych praktyk, reportaże, raporty, ciekawostki.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Kiedy Polska była pod zaborami i w dwudziestoleciu międzywojennym, spółdzielczość na wsi niosła poprawę bytu jej mieszkańców. Po wojnie została włączona w „jedynie słuszny kierunek”, a jej wymuszanie owocowało niechęcią rolników. Toteż po 1989 roku wiele spółdzielni upadło. Dziś jest szansa na odrodzenie wiejskiej spółdzielczości i wynikającą z tego poprawę warunków ekonomicznych wsi. Czytaj więcej>

Spółdzielczość, dokumenty strategiczne kształtujące pozycję ekonomii społecznej oraz słabnąca aktywność społeczna i ryzyko „upaństwowienia” ekonomii społecznej – to główne tematy plenarnej części pierwszego dnia VI Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej, które właśnie zakończyły się w Krakowie. Czytaj więcej>

W Polsce spółdzielnie generują 2% miejsc pracy i 1% PKB. Europejska średnia to odpowiednio 2,5% i 6%. Ta dysproporcja stale się zwiększa, bo liczba i wielkość spółdzielni stale się kurczy. Czy to powód do zmartwienia? Czytaj więcej>

Kiedy w 1992 roku zwoływano w Rio de Janeiro pierwszą w historii globalną konferencję środowiskową, zwaną potocznie Szczytem Ziemi, przedsiębiorczość społeczna była jeszcze nową ideą. 20 lat później decydenci uznali, że spółdzielczość i biznes społeczny stymulują zrównoważony rozwój. Czytaj więcej>

Niskie kompetencje zarządcze, brak kooperacji i zakładanie spółdzielni socjalnych tylko dla dotacji z UE. Z takimi problemami boryka się spółdzielczość socjalna na Węgrzech. Brzmi znajomo? Czytaj więcej>

11 i 12 października 2012 roku spotykamy się w Krakowie na szóstych już Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej. Zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w konferencji! Rekrutacja zakończy się 28 września o godzinie 18 a ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu otrzymają państwo mailem najpóźniej 4 października. Czytaj więcej>

Pamiętacie serwis Stories.coop gromadzący najciekawsze przykłady spółdzielczości z całego świata? Na stronie zebranych jest już kilkadziesiąt opowieści. Redakcja Ekonomiaspoleczna.pl wybrała dla was najciekawsze i najbardziej inspirujące przedsięwzięcia. Czytaj więcej>

Czy sektor spółdzielczy można w całości traktować jako część sektora przedsiębiorczości społecznej? Jak spółdzielnie pracy mogą wykorzystać swoje społeczne uwarunkowania jako atut rynkowy? - Joanna Brzozowska ze Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl omawia raport Kondycja spółdzielczości pracy oraz wizje jej rozwoju. Czytaj więcej>

Spółdzielnie w Polsce nie są już spółdzielniami, chociaż jeszcze nie są spółkami. A spółdzielczość stwarza szansę dla wielu ludzi na aktywność i społeczną i zawodową. Musimy tylko tę szansę zauważyć – mówi Alfred Domagalski, prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. Czytaj więcej>

O tym czy Pakt jest potrzebny, dlaczego państwo powinno ograniczać wsparcie finansowe dla spółdzielni do minimum i w jaki sposób powinniśmy rozwijać kulturę współdziałania opowiada portalowi ekonomiaspoleczna.pl Remigiusz Okraska, redaktor naczelny pisma „Nowy Obywatel”. Jest to kolejny głos środowiska spółdzielczego w toczącej się dyskusji wokół Paktu na rzecz ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [>] [>>]