W świecie rynku opartego na często na anonimowym systemie transakcji i przepływu kapitału, wzajemność i zaufanie mogą tworzyć elementy rynkowej przewagi.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Rok 2012 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Portal ekonomiaspoleczna.pl we współpracy ze Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy i UNDP prowadzi serwis poświęcony obchodom Roku. Informacje, wywiady, opisy dobrych praktyk, reportaże, raporty, ciekawostki.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Kiedy Polska była pod zaborami i w dwudziestoleciu międzywojennym, spółdzielczość na wsi niosła poprawę bytu jej mieszkańców. Po wojnie została włączona w „jedynie słuszny kierunek”, a jej wymuszanie owocowało niechęcią rolników. Toteż po 1989 roku wiele spółdzielni upadło. Dziś jest szansa na odrodzenie wiejskiej spółdzielczości i wynikającą z tego poprawę warunków ekonomicznych wsi. Czytaj więcej>

Spółdzielczość, dokumenty strategiczne kształtujące pozycję ekonomii społecznej oraz słabnąca aktywność społeczna i ryzyko „upaństwowienia” ekonomii społecznej – to główne tematy plenarnej części pierwszego dnia VI Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej, które właśnie zakończyły się w Krakowie. Czytaj więcej>

W Polsce spółdzielnie generują 2% miejsc pracy i 1% PKB. Europejska średnia to odpowiednio 2,5% i 6%. Ta dysproporcja stale się zwiększa, bo liczba i wielkość spółdzielni stale się kurczy. Czy to powód do zmartwienia? Czytaj więcej>

Kiedy w 1992 roku zwoływano w Rio de Janeiro pierwszą w historii globalną konferencję środowiskową, zwaną potocznie Szczytem Ziemi, przedsiębiorczość społeczna była jeszcze nową ideą. 20 lat później decydenci uznali, że spółdzielczość i biznes społeczny stymulują zrównoważony rozwój. Czytaj więcej>

Niskie kompetencje zarządcze, brak kooperacji i zakładanie spółdzielni socjalnych tylko dla dotacji z UE. Z takimi problemami boryka się spółdzielczość socjalna na Węgrzech. Brzmi znajomo? Czytaj więcej>

11 i 12 października 2012 roku spotykamy się w Krakowie na szóstych już Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej. Zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w konferencji! Rekrutacja zakończy się 28 września o godzinie 18 a ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu otrzymają państwo mailem najpóźniej 4 października. Czytaj więcej>

Pamiętacie serwis Stories.coop gromadzący najciekawsze przykłady spółdzielczości z całego świata? Na stronie zebranych jest już kilkadziesiąt opowieści. Redakcja Ekonomiaspoleczna.pl wybrała dla was najciekawsze i najbardziej inspirujące przedsięwzięcia. Czytaj więcej>

Czy sektor spółdzielczy można w całości traktować jako część sektora przedsiębiorczości społecznej? Jak spółdzielnie pracy mogą wykorzystać swoje społeczne uwarunkowania jako atut rynkowy? - Joanna Brzozowska ze Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl omawia raport Kondycja spółdzielczości pracy oraz wizje jej rozwoju. Czytaj więcej>

Spółdzielnie w Polsce nie są już spółdzielniami, chociaż jeszcze nie są spółkami. A spółdzielczość stwarza szansę dla wielu ludzi na aktywność i społeczną i zawodową. Musimy tylko tę szansę zauważyć – mówi Alfred Domagalski, prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. Czytaj więcej>

O tym czy Pakt jest potrzebny, dlaczego państwo powinno ograniczać wsparcie finansowe dla spółdzielni do minimum i w jaki sposób powinniśmy rozwijać kulturę współdziałania opowiada portalowi ekonomiaspoleczna.pl Remigiusz Okraska, redaktor naczelny pisma „Nowy Obywatel”. Jest to kolejny głos środowiska spółdzielczego w toczącej się dyskusji wokół Paktu na rzecz ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [>] [>>]