Groźne byłoby zredukowanie ekonomii społecznej do zagadnień czysto socjalnych. Ekonomia społeczna dotyczy w równym stopniu zagadnień gospodarki czy rozwoju regionalnego.
Manifest Ekonomii Społecznej

Grupa Finansowa
aktualizacja: 11.10.2011
Grupa Finansowa działająca w ramach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej opracowała projekt pilotażu funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych. Rezultat prac grupy został przedstawiony na spotkaniu Zespołu w dniu 20 lipca 2011 roku.

Pobierz projekt pilotażu >

Prace grupy referowały - jej przewodnicząca Irena Herbst oraz Dorota Bortnowska, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Pilotaż będzie zawierał jedynie element pożyczkowy, choć, jak zauważyła Irena Herbst, docelowo fundusz powinien również udzielać poręczeń.

Poza projektem pilotażu grupa pracuje jeszcze nad dwoma ekspertyzami. Pierwsza z nich dotyczy możliwości wykorzystywania niepublicznych źródeł finansowania ekonomii społecznej, druga ma za zadanie oszacować potrzeby podmiotów ekonomii społecznej w zakresie zwrotnych i poręczeniowych instrumentów finansowych.

Podstawowymi założeniami projektu pilotażowego jest wprowadzenie preferencyjnych pożyczek dystrybuowanych w regionach oraz doradztwo dla podmiotów ekonomii społecznej korzystających z instrumentu pożyczkowego. Doradztwo funkcjonować będzie zarówno na etapie ubiegania się o wniosek, jak i po jego uzyskaniu (aby zapewnić jak największą efektywność pożyczki).

Budżet projektu to obecnie 30 milionów złotych, a czas jego realizacji - lata 2012-2015. Z pilotażu skorzystać ma co najmniej 250 przedsiębiorstw społecznych. Główne cechy pożyczki:

- wysokość maksymalna - 100 tysięcy złotych
- termin spłaty: 60 miesięcy (maksymalnie 6-miesięczny okres karencji)
- oprocentowanie - prawdopodobnie ok. 2%
- forma zabezpieczenia - wybierana przez Fundusz z uwzględnieniem sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa społecznego.

Kryteria, które będą musiały spełniać przedsiębiorstwa ubiegające się o pożyczki:
- odpowiednia forma prawna (spółdzielnia socjalna, spółka non-profit, organizacja pozarządowa, kościelna osoba prawna)
- prowadzenie działalności gospodarczej
- prowadzenie działalności pożytku publicznego
- przekazywanie co najmniej 10% zysku na działalność pożytku publicznego
- kryterium zatrudnienia (od jednej do 50 osób)
- prowadzenie działalności co najmniej przez rok.

Pilotaż będzie wprowadzany na terenie całego kraju w pięciu makroregionach.

Projekt pilotażu jest wypadkową uwag Banku Gospodarstwa Krajowego, Komisji Europejskiej, Grupy Finansowej Zespołu i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ