Organizacje pozarządowe mają prawo angażować się w działania ekonomiczne i generować własne przychody, by uniknąć pogłębiającego się uzależnienia od środków publicznych oraz filantropii.
Manifest Ekonomii Społecznej

Grupa Prawna
aktualizacja: 11.10.2011
Grupa prawna powołana w ramach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w ramach ekonomii społecznej skupiła się na opracowaniu projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i przedsiębiorczości społecznej. Wyniki prac grupy zostały zaprezentowane 20 lipca 2011 r. podczas spotkania Zespołu. Zespół jednogłośnie przyjął wniosek o skierowaniu rezultatów grupy do dalszych prac w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Rezultaty prac grupy
 
(zobacz również poprzedni  projekt >)
 
Uzasadnienie projektu ustawy > 
(zobacz również uzasadnienie poprzedniego projektu >)

Omówienie wyników konsultacji społecznych pierwszego projektu ustawy >
 
Nowy projekt ustawy, uwzględniający częściowo wyniki konsultacji, został rekomendowany ministrowi pracy i polityki społecznej do dalszych prac podczas posiedzenia Zespołu w dniu 8 października 2012 roku.

Pracami grupy prawnej kierowała Anna Sienicka zasiadająca w Zespole z rekomendacji Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej. Od października 2011 roku, po odejściu Sienickiej z Zespołu, rolę szefa grupy prawnej przejęła Ilona Gosk.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ