Każdej działalności ekonomicznej powinien towarzyszyć wzgląd na społeczne i środowiskowe konsekwencje działań. Ich ignorowanie jest źródłem kryzysów zarówno na poziomie globalnym jak i lokalnym.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

O zjawisku mikrofinansowania usłyszeliśmy przy okazji sukcesu bangladeskiego Grameen Banku. Ta, ważna z punktu widzenia najuboższych wart społecznych, forma bankowości stała się popularna w krajach globalnego Południa. Jednak mikrofinanse i mikropożyczki, w nieco zmienionej formie funkcjonują również w naszej części świata.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Ponad 135 mln zł na preferencyjne pożyczki oraz 4 mln zł na reporęczenia. Bank Gospodarstwa Krajowego rusza z nowym programem wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. To drugi, po pilotażowym ES Funduszu, tego typu projekt w Polsce. Czytaj więcej>

Zobowiązania zaciągnięte z ES Funduszu są obecnie spłacane. Zgromadzone w ten sposób 5,5 miliona złotych, zostanie przekazanych 50 organizacjom w formie kolejnych pożyczek. Czytaj więcej>

Gdyńska Spółdzielnia Socjalna "Razem" jest przykładem na to, że spółdzielnia może znaleźć efektywny model działania, pozyskać na nie środki i spłacić zaciągnięte zobowiązania. Spółdzielnia po raz trzeci bierze pożyczkę w Funduszu PAFPIO i pokazuje, jak inwestować pożyczone kwoty i określać źródło spłaty. Czytaj więcej>

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia drugi obrót środkami na pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych. Czytaj więcej>

Za rok - 30 czerwca 2015 roku zakończy udzielanie pożyczek ES Fundusz TISE – preferencyjny fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej spotkali się twórcy, partnerzy i konsumenci pożyczek przyznawanych w ramach ES Funduszu. Czytaj więcej>

22 maja br. w Warszawie, w budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, odbędzie się organizowana przez BGK konferencja, podczas której zaprezentowane zostaną doświadczenia z pierwszego roku realizacji pilotażu pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej (projekt systemowy pt. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Czytaj więcej>

22 maja, w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbędzie się podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

16 maja 2014 r. (piątek) w godzinach 11.00-15.00 w siedzibie przedsiębiorstwa społecznego – Sopocki Klub Żeglarski przy ul. Hestii 3 w Sopocie odbędzie się konferencja o finansowaniu zwrotnym przedsiębiorstw ekonomii społecznej podsumowująca pierwszy rok funkcjonowania ES Funduszu TISE – funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

6 maja 2014 w kawiarni „Cafe Misja” w Centrum Kultury Fara przy ul. Gołębiej 1 w Poznaniu, w godzinach 12.00-15.00, odbędzie się konferencja podsumowująca 1 rok funkcjonowania ES Funduszu TISE – funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [>] [>>]