Przedsiębiorczość nie polega bynajmniej na pogoni za zyskiem, ale na skłonności i umiejętności do aktywnego odnoszenie się do otaczającej rzeczywistości, orientacji na skuteczne pokonywanie wyzwań w oparciu o dostępne zasoby.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych mogą być bardzo ważnym instrumentem wspierania przedsiębiorczości społecznej, czy - szerzej - takich zjawisk ekonomicznych, które mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i lokalne wspólnoty. Czym są klauzule społeczne, jak można je stosować i jakie bariery pozostają do pokonania?

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Warszawa dołącza do miast aktywnie wykorzystujących mechanizmy społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. 1 września 2015 roku prezydentka Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała zarządzenie, na mocy którego stosowanie klauzul społecznych w kilku grupach zamówień publicznych będzie obowiązkowe. Czytaj więcej>

Rada Ministrów przyjęła zalecenia w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. W dokumencie podkreślono konieczność nowego podejścia do zamówień publicznych, brania pod uwagę nie tylko najkorzystniejszej relacji jakości do ceny, ale również wspierania realizacji polityk społecznych. Czytaj więcej>

W zamówieniach publicznych wciąż bardzo rzadko stosowane są klauzule społeczne i środowiskowe – Fundacja CentrumCSR.pl przedstawia wyniki monitoringu zamówień publicznych w administracji centralnej. Czytaj więcej>

Rok 2020, Polska. Problemów ze znalezieniem pracy nie mają niepełnosprawni. Podobnie osoby, które opuszczają zakłady karne, chorzy psychicznie i uzależnieni, którzy właśnie kończą terapię. Ba! Nawet migranci, uciekający przed prześladowaniem, znajdują zajęcie dla siebie. Osoby starsze i niesamodzielne mają zapewnioną opiekę, a miasta lśnią czystością. Wszystko to dzięki klauzulom społecznym – pisze Konrad Malec dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Klauzule społeczne to teoretycznie dobre narzędzie reintegracji społecznej przy okazji zamówień publicznych. Jak wygląda ich stosowanie w Warszawie i co robi miasto, by spopularyzować klauzule – pisze dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl Ignacy Strączek. Czytaj więcej>

Składanie ofert w postępowaniach przetargowych to jeden ze sposobów pozyskiwania zleceń przez przedsiębiorstwo. Ta ścieżka zdobywania kontraktów nie należy do najłatwiejszych, jednak mówi wiele o potencjalnym kliencie, konkurencji i naszej własnej ofercie – pisze Paulina Ograbisz dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

W 2011 roku na portalu Ekonomiaspoleczna.pl zamieściliśmy tekst Tomasza Schimanka dotyczący klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Co się od tego czasu zmieniło? Czytaj więcej>

2 grudnia 2014– podmioty ekonomii społecznej i klauzule społeczne w praktyce - konferencja i warsztaty Czytaj więcej>

Sesję tematyczną na VIII Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej podsumowuje Sławomir Cabajewski dla Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Cena nie będzie mogła stanowić jedynego kryterium wyboru w zamówieniach publicznych, a wykonawcy będą musieli zatrudniać na etat, jeśli wymaga tego charakter pracy. Sejm przyjął nowelizację Prawa zamówień publicznych, z której zadowoleni powinni być m.in. przedsiębiorcy społeczni. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]