Warto odejść od antagonistycznej wizji wzajemnych relacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Problemem nie jest w Polsce to, że którekolwiek z nich jest zbyt silne, ale raczej to, że jedne i drugie są obecnie dość słabe.
Manifest Ekonomii Społecznej

Archiwum

Zgodnie z wieloletnią tradycją, odbędą się w Warszawie Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Konferencja, pod hasłem „Ekonomia Społeczna to nasza sprawa”, odbędzie się 15 listopada 2016 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego. Czytaj więcej>

W czasie konferencji organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach Dni Ekonomii Społecznej, przedstawiono wyniki i efekty projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. Czytaj więcej>

Wspólna przestrzeń, wspólne dobro, dialog obywatelski - wokół tych tematów Jerzy Hausner, Rafał Woś, Krzysztof Mroczkowski i Dominika Wielowieyska spierali się o wizję przebudowy modelu społeczno-gospodarczego podczas IX Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej w Warszawie. Czytaj więcej>

Wszystko trzeba robić w partnerstwie, które stanowi klamrę dla naszych działań do 2020 rok - mówił Krzysztof Więckiewicz dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, gospodarz sesji zamykającej OSES 2015. Czytaj więcej>

"Innowacje a rzeczywistość. Finansowanie przedsiębiorczości społecznej w Polsce i na świecie", sesja Towarzystwa Inwestycji Społeczne SA poświęcona była przedstawieniu narzędzi finansowania działalności organizacji społecznych, w tym przedsiębiorstwa społecznych. Czytaj więcej>

Kwestie energii – rozumianej zarówno metaforycznie jak i całkowicie praktycznie – były tematem przewodnim wystąpień otwierających XI Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej 17 listopada 2015 w Warszawie. Czytaj więcej>

Na IX Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej MPiPS zaprasza na sesję poświęconą przedsiębiorczości społecznej w dokumentach strategicznych. Zapraszamy do lektury tekstu wprowadzającego do rozmowy autorstwa Marty Bernacik. Czytaj więcej>

Jedyną szansą, aby Polacy brali udział w życiu publicznym jest wzmocnienie ich pozycji zawodowej– mówi Rafał Woś w rozmowie z Joanną Brzozowską–Wabik. Czytaj więcej>

Niemal całkowity brak spółdzielni energetycznych w Polsce staje się powoli fenomenem na skalę Unii Europejskiej – pisze Ilona Jędrasik dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

382 podpisane umowy, 251 nowych miejsc pracy – to tylko niektóre rezultaty pilotażowego programu preferencyjnych pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej. Projekt realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego, a jego operatorem jest TISE SA. Już 18 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt. Tymczasem zachęcamy do lektury wywiadu z Anną Gajewską, dyrektorką Departamentu Programów Europejskich w BGK. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ