Przedsiębiorczość nie polega bynajmniej na pogoni za zyskiem, ale na skłonności i umiejętności do aktywnego odnoszenie się do otaczającej rzeczywistości, orientacji na skuteczne pokonywanie wyzwań w oparciu o dostępne zasoby.
Manifest Ekonomii Społecznej

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej
Autor: JUSZCZYK M., MIŻEJEWSKI C., OŁDAK M.
Rok wydania: 2009
Słowa kluczowe: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA | BEZROBOTNI | JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ
Publikacja stanowi kompendium wiedzy o spółdzielczości socjalnej. Czytelnik znajdzie w niej prezentację polskiego modelu rozwiązań prawnych, z uwzględnieniem perspektywy historii spółdzielczości w Polsce i Europie.

Publikacja ułatwia zrozumienie miejsca i funkcji spółdzielczości socjalnej w ramach polityki społecznej państwa i będzie cennym wsparcie dla wszystkich poszukujących argumentacji na rzecz istnienia i roli tej formy podmiotu ekonomii społecznej. Ponadto, ponad 50 stron wzorów dokumentów, potrzebnych zarówno na etapie tworzenia, jak i bieżącego funkcjonowania spółdzielni, czyni z publikacji praktyczny podręcznik. Publikacja to lektura obowiązkowa dla osób planujących utworzenie spółdzielni socjalnej, a w części teoretycznej cenna pozycja również dla osób  zainteresowanych tą – wg słów autorów – intrygującą formą prawną.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ