Podmioty ekonomii społecznej mogą z pożytkiem używać modeli biznesowych i same być źródłem inspiracji dla tradycyjnych firm.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Przedsiębiorczość społeczna w agendzie Unii Europejskiej po 2014 roku – nowe otwarcie czy przerwanie dotychczasowych trendów – pisze Filip Pazderski dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl Czytaj więcej>

Debata o sharing economy, która przetoczyła się przez media podzieliła ekonomistów i komentatorów na dwa wrogie obozy. Jedni w serwisach ułatwiających współdzielenie zasobów widzą nadzieję na ożywienie gospodarcze, zmniejszenie bezrobocia, zachętę do współpracy, a nawet zapowiedź post-kapitalizmu, drudzy: zbudowane z neohipisowskich marzeń wcielenie drapieżnego XIX-wiecznego kapitalizmu – pisze Michał Augustyn dla Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

O potrzebie promocji, marketingu czy szerzej – komunikacji społecznej w sektorze ES – mówi się coraz więcej i częściej. Jednak oceniając efekty, zarówno pojedynczych przedsiębiorstw społecznych, jak i całego sektora, można uznać, że nadal mówi się o niej zbyt mało i niewiele się poprawia – pisze Szymon Surmacz dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Komisja Europejska próbuje zidentyfikować bariery w rozwoju finansowania społecznościowego (crowdfundingu) w krajach UE. Dostrzega przy tym potencjał, jaki ta forma szukania funduszy niesie przedsiębiorczości społecznej – pisze Filip Pazderski z ISP dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Social Impact Accelerator, uruchomiony w maju przez Europejski Fundusz Inwestycyjny to pierwszy ogólnoeuropejski mechanizm inwestycyjny przeznaczony dla przedsięwzięć nastawionych na osiągnięcie wpływu społecznego. Na czym polega fundusz i jakie możliwości stwarza dla polskich przedsiębiorstw społecznych, tłumaczy dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl Filip Pazderski z ISP. Czytaj więcej>

Przedsiębiorstwa społeczne zyskują w ostatnich latach coraz większe znaczenie w dziedzinie polityki gospodarczej i polityki spójności. Pojawiało się sukcesywnie wiele różnorodnych inicjatyw promowanych przez różne organy. Sam EKES był inicjatorem niektórych opinii z inicjatywy własnej, zgodnych z niniejszym dokumentem, który stanowi ich kontynuację; w szczególności można tu przytoczyć opinię w sprawie różnorodności form przedsiębiorstw z 2009 r. oraz najnowszą istotną opinię rozpoznawczą w sprawie przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstw społecznych, która została przygotowana na wniosek Komisji jako wkład do opracowania inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej i która obejmuje różne priorytetowe obszary kluczowe dla wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw społecznych. Czytaj więcej>

Nowelizacja zarządzenia ws. ZAZów, propozycja Krajowego Programu Ekonomii Społecznej, "ustawa śmieciowa" oraz ważne ustalenia na szczeblu unijnym - to kolejne ważne wydarzenia mające wpływ na środowisko ekonomii społecznej, o których dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl pisze Filip Pazderski z ISP. Czytaj więcej>

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie opinię prawną, która umożliwia pominięcie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w odniesieniu do zlecania zadań spółdzielniom socjalnym założonym przez samorządy. Czytaj więcej>

W Unii Europejskiej trwają prace nad formułą wydatkowania funduszy strukturalnych w związku z nową unijną perspektywą budżetową (2014-2020), a polski rząd przygotowuje założenia do przyszłych krajowych programów operacyjnych określając ich cele oraz sumę środków. Już teraz warto podjąć starania, by w jak największym stopniu wsparcie uzyskały podmioty ekonomii społecznej. Aby takie starania były skuteczne, warto poznać ogłoszone już przez Komisję Europejską propozycje oraz zasady ich wdrażania. Czytaj więcej>

Kolejna porcja prowadzonego przez Instytut Praw Publicznych monitoringu zmian i inicjatyw prawnych w zakresie ekonomii społecznej, które podejmowały w pierwszej połowie roku polski parlament, ciała unijne oraz inne podmioty. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [>] [>>]