Organizacje pozarządowe mają prawo angażować się w działania ekonomiczne i generować własne przychody, by uniknąć pogłębiającego się uzależnienia od środków publicznych oraz filantropii.
Manifest Ekonomii Społecznej

Seminarium "Standardy jakości usług reintegracyjnych i rehabilitacyjnych"
REDAKCJA PORTALU EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 08.05.2014
W ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” Instytut Spraw Publicznych wypracował wraz z praktykami standardy jakości usług reintegracji (rehabilitacji) społecznej i zawodowej. 13 maja 2014 w Centrum Konferencyjnym Zielna (ul. Zielna 37, Sala Europa) odbędzie się seminarium "Standardy jakości usług reintegracyjnych i rehabilitacyjnych".

Celem standardów, przygotowanych w formule wspierającej a nie dyrektywnej, jest pomoc w prowadzeniu działań aktywizujących w ramach centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej i zakładów aktywności zawodowej, a także w reintegracyjnych przedsiębiorstwach społecznych.

Standardy zakładają utrzymanie specyfiki podmiotów poszczególnych typów i rozwijanie współpracy przedstawicieli różnych zawodów pomocowych – przy zachowaniu ich tożsamości i możliwie pełnym wykorzystaniu ich know how w zakresie pracy z osobami niesamodzielnymi życiowo, niepełnosprawnymi i marginalizowanymi na rynku pracy.

PROGRAM SEMINARIUM

13 maja 2014, Warszawa

10:15 – 10:30 Rejestracja uczestników

10:30 – 10:40 Otwarcie seminarium – Izabela Przybysz, Instytut Spraw Publicznych (ISP)

10:40 – 11:00 Standardy usług w kontekście projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” przedstawiciel MPiPSu.

11:00 – 11:20 „Praktyka kontraktu socjalnego w kontekście projektowanych zmian w Ustawie o pomocy społecznej i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – dr Tomasz Kaźmierczak, UW, ekspert ISP

11:20 – 12:00 Sesja „Profesjonalizacja usług reintegracji (rehabilitacji) społecznej i zawodowej” – dr Marek Rymsza, UW, ekspert ISP, dr hab. Arkadiusz Karwacki, UMK, ekspert ISP

12:00 –12:30 Dyskusja

12:30 – 13:00 Przerwa kawowa

13:00 – 13:30 Standardy jakości usług reintegracyjnych i rehabilitacyjnych a projektowane zmiany prawne dotyczące pomocy społecznej, rynku pracy, rehabilitacji osób niepełnosprawnych – panel praktyków

13:30 – 14:00 Dyskusja

14:00 – 14:30 Lunch

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium do 8 maja 2014 roku., do godz.16:00 przesyłając zgłoszenie mailem na adres: lub telefonicznie (22) 556 42 60.

Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Fundacje Instytut Spraw Publicznych do celów organizacji spotkania w ramach Projektu : Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dane są przekazywane dobrowolnie. Informujemy także oprawie do wglądu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ