Nie zawsze koszty oznaczają po prostu cenę, a korzyści nie muszą oznaczać wyłącznie bezpośredniej realizacji podstawowego celu, ale być może większej ich liczby, w tym celów społecznych – ważnych dla lokalnej społeczności.
Manifest Ekonomii Społecznej

AKSES: wyniki procesu akredytacji OWES
REDAKCJA PORTALU EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 25.09.2015
Proces akredytacji ośrodków wspierania ekonomii społecznej zakończył się. Lista podmiotów, które pozytywnie przeszły kwalifikację jest już dostępna.

W dniu 23 września br. odbyło się posiedzenie Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, którego przedmiotem było przygotowania rekomendacji dla zakończenia procesu akredytacji w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim.

Na podstawie rekomendacji Komitetu, Minister Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję w sprawie przyznania statusu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości dla podmiotów wymienionych w załącznikach.

Jednocześnie informujemy, iż 4 Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z województw dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego i podkarpackiego nie uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami Komitetu Akredytacyjnego, opisanym w § 7 Regulaminu procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/15. W przypadku tych OWES zakończenie procesu akredytacji odbędzie się w najbliższym miesiącu.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które otrzymały akredytację AKSES, spełniły warunki określone w Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, stanowiących załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014 oraz, pozytywnie kończąc wszystkie etapy procesu akredytacji określone w Regulaminie procesu akredytacji OWES. Akredytacja AKSES jest ważna dwa lata od daty wydania. W tym czasie OWES zobowiązany jest do przestrzegania standardów działania i usług OWES, określonych przez Komitet Akredytacyjny i zatwierdzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Nadzór nad akredytowanymi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej sprawuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Lista akredytowanych OWES dostępna jest także na stronie internetowej systemu akredytacji AKSES

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ