Ekonomia społeczna oparta o mechanizmy wzajemnościowe, dzięki większemu zaufaniu pomiędzy jej uczestnikami, ma istotne walory także w sferze konkurencyjnej gospodarki.
Manifest Ekonomii Społecznej

Fundacja Fundusz Współpracy ogłasza nabór na szkolenie dla doradców biznesowych OWES
KRYSTYNA TABOR
aktualizacja: 30.06.2015
Fundacja Fundusz Współpracy ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie, którego celem jest przygotowanie doradców OWES do spełnienia standardu doradztwa biznesowego wymaganego Systemem AKSES – standardy realizacji usług wsparcia przedsiębiorstw społecznych. Szkolenia realizowane będą Warszawie w formie 8 dwudniowych zjazdów, w okresie od lipca 2015 r. do listopada 2015 r.

Program wsparcia będzie miał formę szkoleń specjalistycznych z zakresu biznesu, instrumentów finansowych oraz marketingu, zamkniętych w 128 godzinny cykl. Będzie bazował na poprzedniej wersji programu podnoszenia kompetencji doradczych OWES realizowanej w okresie styczeń-czerwiec 2015r.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców biznesowych:

• OWES, które uczestniczą w procesie akredytacji;

• zgłoszeni przez OWES doradcy biznesowi nie uczestniczyli dotychczas w programie podnoszenia kompetencji.

UWAGA: na rozpoczęcie i na zakończenie cyklu planuje się przeprowadzenie testu kompetencji. Na zakończenie planuje się również przeprowadzenie egzaminu końcowego. Zakwalifikowani uczestnicy będą zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach warsztatowych, testach oraz egzaminie końcowym. Z uczestnikiem zostanie podpisana umowa warunkująca uczestnictwo w programie podnoszenia kompetencji.

Szkolenia realizowane będą Warszawie w formie 8 dwudniowych zjazdów, w okresie od lipca 2015r. do listopada 2015 r. Każdy uczestnik otrzyma 128 godzin dydaktycznych bezpłatnego szkolenia, podręcznik doradcy biznesowego oraz zaświadczenie dokumentujące udział w programie podnoszenia kompetencji lub dyplom doradcy, w zależności od wyników egzaminu końcowego.

Program szkolenia będzie obejmował obszar związany z następującymi blokami tematycznymi: zarządzanie i biznesplan (podstawy prowadzenia PS, podstawy finansów, realizacja doradztwa, istota biznesplanu, plan inwestycyjny, plan sprzedaży i kosztów, rachunek zysków i strat itp.), marketing (marketing mix, analiza rynku i konkurencji itp.), instrumenty finansowe (źródła finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych, ocena zdolności kredytowej, wybrane aspekty prawne, zabezpieczenia umów itp.) oraz dodatkowo przekażemy uczestnikom wiedzę praktyczną na temat możliwości stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych jako instrumentu prozatrudnieniowego.

Fundacja zapewnia jeden nocleg oraz wyżywienie podczas trwania szkolenia. Fundacja nie pokrywa kosztów dojazdu.

Osoby spełniające kryteria prosimy o rejestrowanie się poprzez pobranie załączonego formularza rekrutacyjnego, wypełnienie go i odesłanie najpóźniej do dnia 6 lipca 2015r. do Fundacji Fundusz Współpracy na adres e-mail: lub faksem 22/450 99 75.

Pierwsze zajęcia planowane są w dniach 22/23 lipca 2015r. w Warszawie. Pozostałe terminy zostaną podane kandydatom zaraz po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

Liczba miejsc ograniczona do 20.

Osoby do kontaktu: Pani Krystyna Tabor, tel.22 45 09 712, adres e-mail:

Źródło: FFW
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ