Podmioty ekonomii społecznej mogą z pożytkiem używać modeli biznesowych i same być źródłem inspiracji dla tradycyjnych firm.
Manifest Ekonomii Społecznej

Fundusz Współpracy ogłasza nabór na szkolenie doradców biznesowych OWES
FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY
aktualizacja: 09.12.2014
Fundacja Fundusz Współpracy ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie, którego celem jest przygotowanie doradców OWES do spełnienia standardu doradztwa biznesowego wymaganego Systemem AKSES – standardy realizacji usług wsparcia przedsiębiorstw społecznych. Pierwsze zajęcia planowane są w dniu: 12/13 stycznia 2015 w Warszawie.

Celem wsparcia, które będzie świadczone doradcom OWES, jest przygotowanie OWES do spełnienia standardów doradztwa biznesowego i uzyskania akredytacji. Obecny program wsparcia będzie miał formę szkoleń specjalistycznych z zakresu biznesu, instrumentów finansowych i marketingu. Bazował będzie na poprzedniej wersji programu podnoszenia kompetencji doradczych OWES realizowanej w latach 2012/2013 ale będzie adaptowany do wymogów opisanych w nowej wersji standardów AKSES.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców biznesowych:

  • OWES, które planują poddać się procesowi akredytacji,
  • zgłoszeni przez OWES doradcy biznesowi nie uczestniczyli dotychczas w programie podnoszenia kompetencji.

Na rozpoczęcie i na zakończenie cyklu planuje się przeprowadzenie testu kompetencji. Na zakończenie planuje się również przeprowadzenie egzaminu końcowego. Zakwalifikowani uczestnicy będą zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach warsztatowych, testach oraz egzaminie końcowym. Z uczestnikiem zostanie podpisana umowa warunkująca uczestnictwo w programie podnoszenia kompetencji. Szkolenia realizowane będą Warszawie w formie 8 dwudniowych zjazdów, w okresie od stycznia 2015 roku do czerwca 2015 roku.

Każdy uczestnik otrzyma 128 godzin dydaktycznych bezpłatnego szkolenia, podręcznik doradcy biznesowego oraz zaświadczenie dokumentujące udział w programie podnoszenia kompetencji lub dyplom doradcy, w zależności od wyników egzaminu końcowego. Podczas szkolenia Fundacja zapewnia nocleg oraz wyżywienie. Fundacja nie pokrywa kosztów dojazdu. Pierwsze zajęcia planowane są w dniu 12/13 stycznia 2015 w Warszawie. Liczba miejsc ograniczona do 20.

Program realizowany jest w ramach Projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie i podpisanie formularza rekrutacyjnego oraz odesłanie go najpóźniej do 15 grudnia 2014 r. do Fundacji Fundusz Współpracy na .

Źródło: Fundacja Fundusz Współpracy
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ