Przedsiębiorczość nie polega bynajmniej na pogoni za zyskiem, ale na skłonności i umiejętności do aktywnego odnoszenie się do otaczającej rzeczywistości, orientacji na skuteczne pokonywanie wyzwań w oparciu o dostępne zasoby.
Manifest Ekonomii Społecznej

Członkowie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
REDAKCJA EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 12.10.2015
8 października 2015 r. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki społecznej powołał członków KKRES.

Działając zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, przyjętego Uchwałą Nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. oraz na mocy Zarządzenia Nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej:

1. Przewodniczący – Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej

2. Sekretarz – Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

ośmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych:

3. Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

4. Jacqueline Kacprzak, radca ministra w Departamencie Innowacji i Przemysłu, Sekretarz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki

5. Magdalena Kopczyńska-Zych, Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

6. Iwona Korczak, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7. Małgorzata Szybalska, Dyrektor Departamentu Jakości Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej

8. Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego

9. Grażyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego

10. Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu UE i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych

ośmiu przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego (Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – 2 osoby, Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 2 osoby, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej – 4 osoby:

11. Aleksandra Kowalska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej

12. Marcin Kowalski, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej

13. Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej

14. Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej

15. Stanisław Longawa, członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, Wójt Gminy Kłodzko, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

16. Marcin Pluta, burmistrz Brzezin, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

W pracach Komitetu wezmą także udział dwaj członkowie z ramienia Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej, po przekazaniu jego rekomendacji.

ośmiu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej (Rada Działalności Pożytku Publicznego – 1 osoba, Krajowa Rada Spółdzielcza – 1 osoba, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych – 2 osoby, samorządowe organizacje banków i instytucji finansowych – 2 osoby, szkoły wyższe realizujące programy edukacyjne zawierające zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej – 2 osoby

17. Krzysztof Balon, Rada Działalności Pożytku Publicznego

18. Adam Piechowski, Dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego Krajowej Rady Spółdzielczej

19. Tomasz Misiak, Wiceprezydent Pracodawców RP, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych

20. Agnieszka Kochańska, NSZZ Solidarność, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych

21. Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

22. Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich

23. Agnieszka Pacut, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

24. Ewa Leś, Instytut Polityki Społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, UW

dziesięciu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej wybieranych spośród zgłoszeń co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) lub osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającej całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy lub spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443)

25. Joanna Brzozowska-Wabik

26. Karolina Cyran-Juraszek

27. Remigiusz Dobkowski

28. Witold Ekielski

29. Agnieszka Lewonowska-Banach

30. Cezary Miżejewski

31. Przemysław Piechocki

32. Barbara Sadowska

33. Piotr Stronkowski

34. Roland Zarzycki

Członkowie wspierający:

1. Łukasz Broniszewski

2. Tadeusz Durczok

3. Ks. Jacek Dziel

4. Olga Gałek

5. Zbigniew Hanas

6. Karolina Jarosz

7. Marcin Juszczyk

8. Marek Karaś

9. Iwona Kędziera

10. Małgorzata Kowalska

11. Anna Łukomska-Dziedzic

12. Agata Machnik-Pado

13. Zenon Matuszko

14. Tomasz Musielski

15. Antoni Sobolewski

16. Sławomir Wieteska

17. Grzegorz Wojtanowski

18. Peter Wolkowinski

Komitet odpowiedzialny będzie m. in. za koordynowanie działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie krajowym i regionalnym, w tym zapewnienie spójności KPRES i regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej oraz wyznaczanie kierunków poszukiwań rozwiązań innowacyjnych, będących odpowiedzią na zmieniające się otoczenie lub nowe potrzeby wynikające z realizacji KPRES, opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających związek z ekonomią społeczną.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ