W świecie rynku opartego na często na anonimowym systemie transakcji i przepływu kapitału, wzajemność i zaufanie mogą tworzyć elementy rynkowej przewagi.
Manifest Ekonomii Społecznej

Powstaje Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej
REDAKCJA PORTALU EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 28.10.2014
Do 7 listopada można zgłaszać uwagi do regulaminu pracy Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W związku z wprowadzaniem w życie zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) przedstawia regulamin określający zasady powołania i pracy Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. KKRES ma w zamierzeniu kontynuować działania prowadzone dotychczas przez Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, który zakończy pracę.

W ten sposób, zgodnie z intencją MPiPS, zapewniona zostanie ciągłość i spójność działań w sferze publicznej, związanych z obszarem ekonomii społecznej.

Regulamin określa strukturę Komitetu złożonego z dwudziestu ośmiu osób. Przewodniczącym będzie Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, zastępcami wybrani w gronie KKRES przedstawiciele administracji publicznej oraz sektora ekonomii społecznej. Funkcje sekretarza Komitetu pełnił będzie dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, czyli obecnie Krzysztof Więckiewicz. Ciało komitetu stanowić będą: 8 przedstawicieli administracji rządowej, 4 przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego, 14 przedstawicieli sektora ekonomii społecznej. Każdy reprezentant sektora es będzie musiał w wykazać m.in. poparcie minimum 15 podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na potrzebę wzmocnienia koordynacji działań związanych z ekonomią społeczną, podejmowanych w poszczególnych sektorach sfery publicznej. Konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku stworzenia w strukturze Rządu silnego ośrodka odpowiedzialnego za zapewnianie koordynacji i spójności działań podejmowanych w obszarze ekonomii społecznej, a także za instytucjonalizację koordynacji działań w zakresie współpracy sektora publicznego i obywatelskiego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej – czytamy w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Działalność Komitetu będzie współfinasowana m.in. ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach środków pozostających w dyspozycji departamentu Pożytku Publicznego.

Wszelkie uwagi dotyczące regulaminu można zgłaszać przy użyciu specjalnego formularza uwag, który do 7 listopada 2014 roku należy wysłać na adres mailowy: Andrzej. .

Foto: JLogan (CC)

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ