Ekonomia społeczna potrzebuje zakorzenienia w świecie wartości i zasad. Są to poza solidarnością – przedsiębiorczość, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz pomocniczość.
Manifest Ekonomii Społecznej

Odpowiedź SKES na list Wygnańskiego i Frączaka
REDAKCJA PORTALU EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 22.11.2012
Stała Konferencja Ekonomii Społecznej z zainteresowaniem przyjęła treść listu Manifest Ekonomii Społecznej cztery lata później. Lekcje i wnioski na przyszłość opublikowanego przez Jana Jakuba Wygnańskiego i Piotra Frączaka na łamach portalu ekonomiaspoleczna.pl w dniu 15 listopada 2012 roku. Ponieważ autorzy listu zwracają się w swoim dokumencie m.in. bezpośrednio do SKES, nasza instytucja uznała za właściwe zareagować na list.

Manifest Ekonomii Społecznej cztery lata później. Lekcje i wnioski na przyszłość >

Wyrażamy przekonanie, że w obliczu zbliżającej się nowej perspektywy finansowej oraz powoli kończących się funduszy PO KL na lata 2007-2013 dyskusja, którą proponują Kuba Wygnański i Piotr Frączak jest niezbędna. Nie możemy zbudować sensownego systemu wsparcia i programu rozwoju ekonomii społecznej bez krytycznego spojrzenia na to, co obecnie ma miejsce w tych obszarach. Również z tego powodu, że wielu przedstawicieli strony społecznej działa w krytykowanym przez autorów systemie.

Stała Konferencja Ekonomii Społecznej ma nadzieję, że zapowiedziane w raporcie z konsultacji projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej przeformułowanie celów i pogłębienie diagnozy programu będzie służyć takiemu właśnie spojrzeniu. Uważamy jednocześnie, że głos w tej sprawie, wykraczający poza ramy konsultacji ewentualnego dokumentu, powinno zająć środowisko: spółdzielcy, organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się przedsiębiorczością i ekonomią społeczną, oraz tworzące infrastrukturę wsparcia.

Dlatego Stała Konferencja Ekonomii Społecznej proponuje podjęcie pogłębionej debaty i rozwinięcie tez zawartych w dokumencie Kuby Wygnańskiego i Piotra Frączaka. Chcielibyśmy, aby wynikiem naszej pracy było dogłębne zdiagnozowanie stanu polskiej ekonomii społecznej i jej potrzeb, określenie celów, jakie może realizować (i pokazanie, że właśnie ona te cele będzie realizowała najlepiej), pokazanie działań, jakie należy podjąć, i narzędzi, jakie trzeba stworzyć, aby te cele zostały zrealizowane jak najbardziej efektywnie. Wydaje nam się również istotne określenie roli ekonomii społecznej w realizacji polityk publicznych oraz co z tego powinno wynikać dla stosunków sektor ekonomii społecznej–administracja.

Stała Konferencja Ekonomii Społecznej nie chce, podejmując prace nad dokumentem, wchodzić w konfrontacje z działaniami grupy strategicznej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej (w którym zresztą SKES ma swoich delegatów), a jedynie wyartykułować jeszcze mocniej oczekiwania środowiska, które być może nie wystarczająco mocno wybrzmiały podczas konsultacji projektu KPRES.

Wierzymy, że dyskusja taka przyniesie pozytywne efekty, zarówno z punktu widzenia środowiska ekonomii społecznej, jak i całego społeczeństwa oraz państwa. SKES rozpoczyna prace nad rzeczonymi kwestiami i w ciągu najbliższych tygodni będzie prosił o ustosunkowanie się do nich wszystkich zainteresowanych.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ