Groźne byłoby zredukowanie ekonomii społecznej do zagadnień czysto socjalnych. Ekonomia społeczna dotyczy w równym stopniu zagadnień gospodarki czy rozwoju regionalnego.
Manifest Ekonomii Społecznej

Kolejne akredytacje w ramach AKSES
REDAKCJA EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 03.03.2016
OWES-y z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego przeszły ponowny proces akredytacji.

W związku z § 2a ust. 2 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 5) zmienionego zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającego zrządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. MRPiPS poz. 49) oraz na podstawie § 10 ust. 3 oraz ust. 4 Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - rok 2014/2015, informuję, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego przyznaje status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego:

 1. Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (nr wniosku 62_AKSES_2015) tworzony przez Forum Aktywności Lokalnej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej;
 2. Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (nr wniosku 63_AKSES_2015) tworzony przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych;
 3. OWES w Toruniu (nr wniosku 38_AKSES_2015) tworzony przez Europejskie Centrum Wspierania Młodzieży w partnerstwie z Stowarzyszeniem Tilia;
 4. OWES (nr wniosku 44_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK;
 5. Kujawsko-Pomorski OWES (nr wniosku 60_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka;
 6. Małopolski OWES (nr wniosku 9_AKSES_2015) tworzony przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnią Socjalną Opoka oraz Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy;
 7. Małopolski OWES (nr wniosku 13_AKSES_2015) tworzony przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka, Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus” oraz Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA.
 8. OWES BORIS FISE (nr wniosku 33_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych;
 9. OWES FRSO-SOKIAL MAZ (nr wniosku 76_AKSES_2015) tworzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w partnerstwie z Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej oraz Biurem Rachunkowym M.Bobryk, O.Michałowska SC.;
 10. OWES (nr wniosku 58_AKSES_2015) tworzony przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Krajowym Ruchem Ekonomiczno-Społecznym;
 11. OWES FISE BORIS FRSO (nr wniosku 15_AKSES_2015) tworzony przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie z Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
 12. OWES Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (nr wniosku 64_AKSES_2015) tworzonemu przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka w partnerstwie ze Związkiem Organizacji Sieć Współpracy Barka oraz Wielkopolską Radą Koordynacyjną.

W przypadku pozostałych OWES procedura weryfikacji procesu akredytacji nie została jeszcze zakończona.

Więcej informacji na stronie www.pozytek.gov.pl

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ