Ekonomia społeczna nie jest własnością żadnego politycznego stronnictwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

Kolejne OWES otrzymały akredytację
REDAKCJA EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 12.02.2016
Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej z województw opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

W związku z § 2a ust. 2 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 5) zmienionego zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającego zrządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. MRPiPS poz. 49) oraz na podstawie § 10 ust. 3 oraz ust. 4 Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - rok 2014/2015, informujemy, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego przyznaje status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES z województw świętokrzyskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego:

 1. Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr wniosku 51_AKSES_2015) tworzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach.
 2. Kielecki Inkubator Ekonomii Społecznej (nr wniosku 52_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w partnerstwie z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Fundacją PEStka, Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Lokalnej CAL;
 3. OWES (nr wniosku 5_AKSES_2015) tworzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.;
 4. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota w Gdańsku (nr wniosku 21_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o, Organizacją Pracodawcy Pomorza, Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Gdańskie oraz Fundacją Pokolenia;
 5. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr wniosku 5_AKSES_2015) tworzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A;
 6. OWES w Debrznie (nr wniosku 50_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku;
 7. OWES AUTARKIA (nr wniosku 59_AKSES_2015) tworzony przez Fundację NOVA w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz Fundacją Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości;
 8. OWES (nr wniosku 3_AKSES_2015) tworzony przez Działdowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP;
 9. OWES (nr wniosku 10_AKSES_2015) tworzony przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie z Stowarzyszeniem ADELFI;
 10. OWES (nr wniosku 29_AKSES_2015) tworzony przez Spółdzielnie Socjalną Usługowo-Handlowo-Produkcyjną w Byczynie w partnerstwie z Gminą Byczyna, Powiatem Kluczborskim oraz Stowarzyszeniem Animacji Lokalnej ARKONA;
 11. OWES Opole (nr wniosku 37_AKSES_2015) tworzony przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu;
 12. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krapkowicach (nr wniosku 67_AKSES_2015) tworzony przez Miejski Klub Sportowy w Krapkowicach w partnerstwie z Powiatem Krapkowickim;
 13. OWES Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr wniosku 17_AKSES_2015) tworzony przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Gminą Miejską Wałcz, 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz, Aktywa Plus Emilia Kowalska, Fundacją Pod Aniołem oraz Gminą Pyrzyce.
 14. OWES Dobry Klimat (nr wniosku 49_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość w partnerstwie z Powiatem Polickim/Powiatowym Urzędem Pracy w Policach, Centrum Biznesu Sp. z o.o. oraz Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

W przypadku pozostałych OWES z województw: świętokrzyskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego oraz zachodniopomorskiego procedura weryfikacji procesu akredytacji nie została jeszcze zakończona.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ