Co nazywamy dobrą praktyką

 

Niniejsza baza jest zbiorem przykładów partycypacji publicznej.

Oznacza to, że opisujemy w niej takie przedsięwzięcia, w których administracja publiczna, szczególnie na szczeblu lokalnym, skutecznie współpracowała (lub współpracuje) z lokalną społecznością przy tworzeniu i wdrażaniu strategii (planów, programów), zwłaszcza w obszarach zatrudnienia, integracji społecznej, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju. Przy czym procesy te niekoniecznie muszą w całości być przeprowadzone partycypacyjnie, czasem opisujemy inicjatywy, w których obywatele włączani byli np. tylko na etapie diagnozy czy monitoringu.

Kryteria doboru tych przedsięwzięć obrazuje poniższy schemat:

 


 

Podsumowując: szukamy przykładów autentycznego, nieepizodycznego włączania obywateli w procesy decyzyjne. Naszym celem jest wypromowanie tego typu relacji, spowodowanie, że staną się one coraz bardziej powszechne w Polsce. Ważnym więc kryterium wyboru przedsięwzięć do naszej bazy jest realna możliwość "przeszczepienia" na inny grunt opisywanych procesów lub poszczególnych etapów, czy choćby użytych metod i narzędzi - ich (szeroko rozumiana) uniwersalność.