Warto odejść od antagonistycznej wizji wzajemnych relacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Problemem nie jest w Polsce to, że którekolwiek z nich jest zbyt silne, ale raczej to, że jedne i drugie są obecnie dość słabe.
Manifest Ekonomii Społecznej

Kwartalnik "Trzeci sektor" numer specjalny 2011
Rok wydania: 2011
Słowa kluczowe: EKONOMIZACJA | NGO | PARTNERSTWA | WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA | DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Pierwszy (z czterech planowanych) numer wydawanego przez Instytut Spraw Publicznych kwartalnika "Trzeci Sektor" poświęcony jest głównie sprawom partnerstwa i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną. W kwartalniku pojawia się między innymi rozmowa, w której biorą udział Tomasz Schimanek, Jan Herbst, Ewa Szymczak, Tomasz Kaźmierczak i Marek Rymsza. W rozmowie poruszane są tematy ekonomizacji organizacji pozarządowych oraz związku tego procesu z przedsiębiorczością społeczną.

W poszczególnych tekstach przyjrzeć się możemy partnerstwu międzysektorowemu zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Pokazane są przykłady współpracy z kraju, ale również ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, Estonii i Republiki Czeskiej.

Wydawany przez Instytut Spraw Publicznych "Trzeci Sektor" dostarcza szereg ciekawych materiałów pokazujących, jakie są szanse i zagrożenia oraz bariery w rozwoju współpracy między administracją publiczną a sektorem organizacji pozarządowych.

"Trzeci Sektor", numer specjalny 2011, wydawca: Fundacja Instytut Spraw Publicznych

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA