Ekonomia społeczna nie jest własnością żadnego politycznego stronnictwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów
Autor: KLIMEK P., PIEKUTOWSKI J., SOBOLEWSKI A. (RED.)
Rok wydania: 2009
Słowa kluczowe: EKONOMIA SPOŁECZNA | POLITYKA LOKALNA | ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
Broszura wydana w ramach Zachodniopomorskiej Biblioteki Ekonomii Społecznej stanowi krótkie wprowadzenie w tematykę ekonomii społecznej.

Kilkustronicowe rozdziały zostały poświęcone przedstawieniu instrumentów ekonomii społecznej. Dowiemy się z nich jak budować dialog i zaufanie, jak wykorzystywać ekonomię społeczną w kreowaniu polityki gmin i powiatów, a także czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Autorzy zamieścili przy okazji podstawowe informacje o projekcie – Zachodniopomorski Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ