Aktywne formy pomocy zamiast pasywnych, współodpowiedzialność zamiast roszczeń i uzależnienia od pomocy, mobilizacja obywatelska w miejsce rozbudowy systemu biurokratycznego.
Manifest Ekonomii Społecznej

Przegląd badań ekonomii społecznej na świecie. Raport z analizy danych zastanych
Autor: OSIBORSKA K., SZCZUCKA A., TRAGASZ M. (RED.)
Rok wydania: 2009
Słowa kluczowe: EKONOMIA SPOŁECZNE | BADANIA | KONDYCJA EKONOMICZNA | NARZĘDZIA | SOCIAL AUDIT
Poniższy raport jest opracowaniem z zakresu metodologii badania podmiotów ekonomii społecznej na świecie.

Analizie poddane zostały takie zagadnienia z zakresu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej jak: zasoby ludzkie podmiotów ekonomii społecznej, ich struktura organizacyjna, partycypacyjna natura przedsiębiorstw społecznych, zakres działalności gospodarczej i społecznej przedsiębiorstwa, otoczenie podmiotu, jego kondycja ekonomiczna, czy strategie i rozwój organizacji. Opracowanie zawiera również przegląd dziesięciu narzędzi do badania i mierzenia wpływu społecznego przedsiębiorstw społecznych – są to między innymi Social Accounting / Social Audit , Social Return on Investment (SROI), czy Investors in People (IIP) Standard. Raport posłużył do sformułowania wniosków i rekomendacji dla powstającego systemu monitoringu małopolskich przedsiębiorstw społecznych, które stanowią pierwszą część opracowania.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA