Ekonomia społeczna nie zmusza do wyboru między wolnością a solidarnością. W istocie wskazuje na to, że prawdziwa solidarność bierze się właśnie z wolności, i jako taka nie da się zadekretować.
Manifest Ekonomii Społecznej

Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce. Raport z badań
Autor: FRĄCZEK M., KRUPNIK S., OSIBORSKA K., PACUT A., SZCZUCKA A.
Rok wydania: 2010
Słowa kluczowe: PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE | MAŁOPOLSKA | ZAZ | CIS | NGO | BADANIA | RAPORT
Publikacja jest ostatnim etapem projektu monitoringu małopolskich przedsiębiorstw społecznych i zawiera w szczególności analizę wyników badania oraz rekomendacje merytoryczne i metodologiczne.

Ponadto znajdziemy w niej opis celów badania, głównych odbiorców monitoringu, stosowanej metodologii oraz przebiegu realizacji badania. Zdecydowaną większość wśród podmiotów ekonomii społecznej, które zostały poddane badaniom, stanowią fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną nie dla zysku. Ponadto opisane zostały Centra Integracji Społecznej oraz Zakłady Aktywności Zawodowej. W raporcie znajdziemy też informacje o sposobach finansowaniu podmiotów, ich dochodach i efektywności w realizowaniu zadań statutowych.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ