Warto odejść od antagonistycznej wizji wzajemnych relacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Problemem nie jest w Polsce to, że którekolwiek z nich jest zbyt silne, ale raczej to, że jedne i drugie są obecnie dość słabe.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Celem wielu inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej jest odbudowywanie i wzmacnianie u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, a co za tym idzie również w życiu. Poniżej prezentujemy wiadomości na temat integracji społecznej i zawodowej.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

„Informacja kluczem do integracji społecznej” Czytaj więcej>

Masz pomysł, który w innowacyjny sposób przyczynić się może do wzmocnienia zrównoważonego wzrostu w Europie? Wystartuj w organizowanym przez Komisję Europejską Konkursie na Innowacje Społeczne, którego trzecią edycję zainaugurowano 23 marca w Gdańsku, i wygraj 50 tysięcy euro na rozwój swojego pomysłu! Czytaj więcej>

Jak inicjatywy społeczne pomagają Argentyńczykom przetrwać recesję i tworzą silne więzy lokalne – pisze Cruz Humberto González-Gutiérrez w artykule dla Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Wsparcie grup defaworyzowanych na rynku pracy wyrasta z wielowiekowej tradycji walki o równość oraz rozwój cywilizacyjny. Za ich szczególnym traktowaniem przemawiają jednak nie tylko względy ideowe, ale także rachunek ekonomiczny i interes państwa pojęty zgodnie z kanonami liberalnych demokracji – pisze Roland Zarzycki dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

2 kwietnia obchodzony jest jako Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tylko 1% dorosłych osób ze spektrum autyzmu w Polsce pracuje. Tym bardziej warto przyglądać się takim inicjatywom, jak Pracownia Rzeczy Różnych Synapsis, czy przedsiębiorstwo społeczne uruchomione przez Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, dzięki grantowi duńskich Fundacji VELUX. Czytaj więcej>

Część spółdzielni socjalnych nie radzi sobie. Przegrywają z urzędnikami, nie są w stanie sprostać prawom rynku albo nie potrafią przezwyciężyć własnych ograniczeń. Eksperci, z którymi rozmawiałem, najpierw wyliczają błędy spółdzielców – ale potem dodają: Pamiętajmy, że mówimy o ludziach wykluczonych, często długotrwale bezrobotnych – dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl pisze Ignacy Strączek. Czytaj więcej>

Kilka tygodni temu „Mrówki” z EKON straciły pracę, ale już niebawem ją odzyskają. Dzięki porozumieniu z miastem i firmą SITA niepełnosprawni znowu zajmą się zbiórką i utylizacją śmieci na ursynowskich osiedlach. Odwiedziliśmy sortownię, gdzie pracują „Mrówki”. – By problem nie wrócił, potrzeba stabilnego prawa i lepszego wykorzystywania klauzul społecznych – mówi w rozmowie z warszawa.ngo.pl Marta Jabłońska, przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia EKON. Czytaj więcej>

Fundacja Jeden Drugiemu i serwis KtoPomoże.pl, rozpoczyna projekt Pomocy Wzajemnej - aktywizacja zawodowa osób nie pracujących, niepełnosprawnych korzystających z pomocy instytucji społecznych. Chcemy zaszczepić ideę pomocy wzajemnej podczas zamawiania i wykonywania usług, aby zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy odnosili obopólne korzyści: zaspokojenie potrzeby /otrzymanie usługi, z drugiej strony aktywizację zawodową i wsparcie domowego budżetu. Czytaj więcej>

Przy okazji reformy urzędów pracy warto zadać sobie proste pytanie o sens istnienia służb zatrudnienia. Oczywiście, mają one pomagać bezrobotnym: umożliwiać lub przyśpieszać proces ich powrotu do pracy. Jeśli jednak popatrzymy na PUPy z dalszej perspektywy, to dostrzeżemy, że ich rola jest o wiele ważniejsza i że mają wpływ na nas wszystkich. Są bowiem pierwszym ogniwem łańcucha instytucji, którymi płyną ludzie, koszty i... zaniedbania. Czytaj więcej>

Magazyn CR Navigator oraz Henkel Polska mają przyjemność zaprosić na spotkanie tematyczne „Innowacyjny potencjał różnorodności”, które odbędzie się 7 listopada w warszawskim Barze Studio. Gościem specjalnym konferencji będzie Michael Pyner, współtwórca londyńskiego projektu Shoreditch Trust dotyczącego włączania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [>] [>>]