Warto odejść od antagonistycznej wizji wzajemnych relacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Problemem nie jest w Polsce to, że którekolwiek z nich jest zbyt silne, ale raczej to, że jedne i drugie są obecnie dość słabe.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Umiejętne zarządzanie projektem i ludźmi ważne jest w każdym biznesie - również społecznym. Prezentujemy wiadomości, ogłoszenia o szkoleniach oraz artykuły związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem społecznym.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym naborze partnerów do projektu. Termin składania ofert mija 23 czerwca 2016 roku. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów: kwidzyński, nowodworski, sztumski, malborski, gdański, tczewski, starogardzki, kartuski, wejherowski, pucki, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot do udziału w szkoleniu pt: "Aspekty prawa podatkowego w kontekście działalności podmiotów ekonomii społecznej" Odbędzie się ono w dniu 23 października 2015 roku (piątek). Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów: kwidzyński, nowodworski, sztumski, malborski, gdański, tczewski, starogardzki, kartuski, wejherowski, pucki, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot. do udziału w szkoleniu pt: "Podstawy zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej" Czytaj więcej>

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

Chcesz skutecznie zarządzać zespołem swojej organizacji i nauczyć się komunikować z otoczeniem? Efektywnie aplikować o fundusze unijne na lata 2014-2020? Poznać przedstawicieli biznesu i administracji publicznej oraz innych NGO-sów? Czytaj więcej>

Chcesz skutecznie zarządzać zespołem swojej organizacji i nauczyć się komunikować z otoczeniem? Efektywnie aplikować o fundusze unijne na lata 2014-2020? Poznać przedstawicieli biznesu i administracji publicznej oraz innych NGO-sów? Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów: kwidzyński, nowodworski, sztumski, malborski, gdański, tczewski, starogardzki, kartuski, wejherowski, pucki, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot. do udziału w cyklu szkoleń marketingowych Cykl odbędzie się w dniach: 01-03 września 2015 roku (wtorek-czwartek). Czytaj więcej>

Zapraszamy do udziału w szkoleniu i seminariach szkoleniowych. Omawiane podczas zajęć zagadnienia będą okazją do zaznajomienia się z założeniami, sposobem wykorzystania i obsługą wypracowanego w ramach projektu portalu erpes.pl, jak również pozwolą na poszerzenie wiedzy nt. zarządzania strategicznego, kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych oraz nawiązywania współpracy międzysektorowej. Czytaj więcej>

Wbrew wielu mitom firmy przejmowane przez pracowników oparte o demokratyczne zasady i partycypację, a nie o „dyktaturę szefów”, są w stanie nie tylko skutecznie konkurować na rynku z innymi podmiotami, ale mogą również sprawiać, że pracownicy w większym stopniu identyfikują się ze swoim miejscem pracy i lepiej potrafią budować przyjazne i partnerskie relacje wewnątrz firmy. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów: kwidzyński, nowodworski, sztumski, malborski, gdański, tczewski, starogardzki, kartuski, wejherowski, pucki, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot. do udziału w szkoleniu pt: "Ochrona danych osobowych w organizacji" Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]