Środowisko biznesu nie ma powodu, aby traktować ekonomię społeczną, jako źródło zagrożeń, przeciwnie – może być ona uzupełnieniem jego własnych działań i partnerem dla wspólnych przedsięwzięć.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

O sile sektora ekonomii społecznej mogą stanowić inicjatywy zrzeszające przedsiębiorstwa społeczne lub instytucje, które zajmują się profesjonalnym wsparciem. Poniżej prezentujemy wiadomości poświęcone takim inicjatywom.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zebrał w jednym miejscu większość najbardziej zasobnych baz i zestawień podmiotów ekonomii społecznej aktywnych na Mazowszu. Czytaj więcej>

Pierwsze spotkanie w ramach europejskiego projektu „Saving Jobs!” odbyło się w Manchesterze. Projekt ma na celu poprawę warunków przekształcania przedsiębiorstw w formę akcjonariatu pracowniczego poprzez powoływanie spółdzielni oraz podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących ze spółdzielczej formy gospodarowania. Czytaj więcej>

Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to instrument powszechnie stosowany i nie zastąpi on dotychczasowych rozwiązań – mówi Monika Groszkowska, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs rusza 20 września 2016 r. Czytaj więcej>

O Sieci Ekonomii Społecznej, problemach Europy Środkowo-Wschodniej i kluczowych sojusznikach, do których warto dotrzeć z Małgorzatą Lubińską, głównym specjalistą w Ministerstwie Rozwoju, rozmawia Łukasz Komuda z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Czytaj więcej>

Wraz z naborem nowych projektów współpracy ponadnarodowej ruszają w Europie nowe sieci tematyczne skupiające nie tylko projektodawców, ale także instytucje zarządzające funduszami strukturalnymi, w tym przede wszystkim Europejskim Funduszem Społecznym, instytucje pośredniczące, organizacje pozarządowe i innych interesariuszy. Pierwsze spotkania organizacyjne odbyły się w grudniu 2015 r. i styczniu 2016 r. w Brukseli. Czytaj więcej>

Za nami IV Forum Inicjowania Rozwoju „ZRÓWNOWAŻONE RELACJE”. Tradycyjnie jak co roku, w jednym miejscu spotkali się przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, aby rozmawiać i doskonalić się w zakresie budowania dialogu międzysektorowego na Pomorzu. Poznaliśmy także finalistów II edycji Funduszu Grantowego FIR. Czytaj więcej>

Planujesz realizować projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w części Europejskiego Funduszu Społecznego? Jeśli tak, musisz wziąć udział w wizytach studyjnych u beneficjentów EFS. Dowiesz się jak i czy warto sięgać po środki unijne. Dodatkowo nauczysz się pracy metodą design thinking. Czytaj więcej>

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

O problemach, z jakimi borykają się Warsztaty Terapii Zajęciowej i możliwościach ich rozwoju rozmawiali w Urzędzie Marszałkowskim Kierownicy i przedstawiciele śląskich WTZ-ów. Podczas spotkania, które odbyło 24 marca 2015 roku, uzgodniono wspólny kierunek działań z wizją powołania Forum śląskich WTZ-ów. Czytaj więcej>

Co powinny robić rządy i przedsiębiorstwa społeczne, by ekonomia społeczna rozwijała się i służyła społeczeństwom i gospodarkom – dyskutowali europejscy i krajowi urzędnicy, eksperci ekonomii społecznej i europarlamentarzyści na konferencji kończącej projekt SEN, 28 stycznia w Brukseli. Uczestnicy konferencji kilkakrotnie próbowali odpowiedzieć też na pytanie, czy Komisja Europejska odnowi swoje zainteresowanie ekonomią społeczną. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]