Niezwykle istotnym aspektem większości działań w obszarze ekonomii społecznej jest jej lokalny, wspólnotowy charakter. Chodzi nie tylko o pojedyncze przedsięwzięcia i instytucje, ale relacje, które je łączą.
Manifest Ekonomii Społecznej

O ekonomii społecznej – podstawowe pojęcia, instytucje i kompetencje
Autor: WYGNAŃSKI K.
Rok wydania: 2009
Słowa kluczowe: CIS | ZAZ | WYGNAŃSKI | POLITYKA SPOŁECZNA | SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE
Tekst w syntetyczny sposób omawia kontekst powstawania i funkcjonowania ekonomii społecznej. Autor charakteryzuje najważniejsze pojęcia i wartości ekonomii społecznej, pokazując korzyści, jakie niesie ona dla każdej z kategorii jej uczestników.

Publikacja charakteryzuje podmioty ekonomii społecznej i omawia ich kompetencje (integracyjne usługi rynku pracy, usługi publiczne, społeczne, techniczne, o charakterze wzajemnym, itd. Itp.) oraz wylicza kryteria ekonomiczne i społeczne wyróżniające przedsiębiorstwo społeczne. Materiał pokazuje funkcjonowanie ekonomii społecznej w kontekście międzynarodowym i polskim.

 

 

 

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA