Każdej działalności ekonomicznej powinien towarzyszyć wzgląd na społeczne i środowiskowe konsekwencje działań. Ich ignorowanie jest źródłem kryzysów zarówno na poziomie globalnym jak i lokalnym.
Manifest Ekonomii Społecznej

Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Autor: SIENICKA A.
Rok wydania: 2010
Słowa kluczowe: DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | PRAWO | WOLONTARIAT | NGO
Materiał omawia najważniejsze zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tekst pokazuje jak nowelizacja ustawy może wpłynąć na praktyczne funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz na współpracę instytucji publicznych z trzecim sektorem.
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ