Nie zawsze koszty oznaczają po prostu cenę, a korzyści nie muszą oznaczać wyłącznie bezpośredniej realizacji podstawowego celu, ale być może większej ich liczby, w tym celów społecznych – ważnych dla lokalnej społeczności.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Poniżej przedstawiamy publikacje o charakterze naukowym, gdzie rozważane są teoretyczne aspekty ekonomii społecznej. Publikujemy również informacje o kursach i studiach podyplomowych poświęconych tej tematyce.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Tezą o konieczności przyjrzenia się kolejnej fali kooperacji i ekonomii społecznej, jaka pojawiła się po kryzysie ekonomicznym na świecie dr hab. Marek Rymsza rozpoczął drugie sympozjum "Filozofia kooperatyzmu". Od idei do praktyki, które tym razem poświęcone było politycznemu wymiarowi działań o charakterze kooperatywnym i potencjałowi zmiany politycznej, jaki drzemie w inicjatywach wzajemnościowych. Czytaj więcej>

Laboratorium Kooperacji oraz Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w najbliższym seminarium w ramach sympozjum naukowego „Filozofia kooperatyzmu. Od idei do praktyki” poświęconym idei i praktyce kooperatyzmu, które odbędzie się 15 stycznia 2015 w Warszawie. Czytaj więcej>

Państwo jako inwestor społeczny wyrównujący nierówności tworzone przez rynek i obywatele, jako silny aktor biorący współodpowiedzialność za zmianę społeczną. Uczestnicy sesji "Ekonomia społeczna a wyzwania społeczeństwa ponowoczesnego" podczas drugiego dnia OSES 2014 starali się narysować mapę wyzwań i wyznaczyć na niej ścieżki do bardziej sprawiedliwego i efektywnego modelu społeczno-gospodarczego. Czytaj więcej>

Do 30 września trwa rekrutacja na studia podyplomowe „Innowacje społeczne w gospodarce” w ramach współpracy Akademii Leona Koźmińskiego z UN Global Compact. Ich celem jest powołanie grupy wysokiej klasy specjalistów, którzy będą potrafili kompetentnie opracować, ocenić oraz wdrożyć innowacyjne rozwiązania oraz modele biznesowe, mające na celu podnoszenie jakości życia w oparciu o współpracę międzysektorową. Czytaj więcej>

Nowa publikacja nt. kształcenia w zakresie ekonomii społecznej – Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza do lektury. Czytaj więcej>

Nieustanny wzrost konsumpcji i produkcji nie może być celem gospodarki oraz społeczeństwa - przekonują przedstawiciele ruchu degrowth (postwzrostu). Czym jest postwzrost, na jakie obawy odpowiada oraz co ma wspólnego z przedsiębiorczością społeczną - pisze Michał Augustyn w tekście dla Ekonomiaspoleczna.pl Czytaj więcej>

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zaprasza do lektury najnowszego numeru Biuletynu Ekonomii Społecznej. Czytaj więcej>

Przedsiębiorstwa społeczne są hybrydami, łączącymi różne cele. Czasem efektem jest łączenie atutów, ale czasem – kumulacja słabości – pisze dla Ekonomiaspoleczna.pl Piotr Frączak. Czytaj więcej>

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zaprasza do lektury 6 numeru Biuletynu Ekonomii Społecznej. Czytaj więcej>

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza do lektury ósmego numeru półrocznika „Ekonomia Społeczna” – publikacji, której podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]