Ekonomia społeczna potrzebuje zakorzenienia w świecie wartości i zasad. Są to poza solidarnością – przedsiębiorczość, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz pomocniczość.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Grupa prawna w Zespole ds. systemowych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej przygotowała projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej, który ma pomóc w rozwoju tego sektora w Polsce. Portal ekonomiaspoleczna.pl prezentuje dyskusję, jaka toczy się wokół projektu.

Przeczytaj projekt ustawy (lipiec 2013)

Wcześniejsza wersja projektu (wrzesień 2012)

ARTYKUŁY Z KATEGORII

10 czerwca 2015 roku klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej reprezentowany przez Joannę Bobowską złożył w Sejmie projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej. Projekt jest niemal tożsamy z propozycją, która od niemal dwóch lat była gotowa po pracach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

Projekty ustawy o przedsiębiorczości społecznej oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej zostały omówione spotkaniu Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Zespół rekomendował skierowanie obydwu dokumentów do dalszych prac w ministerstwie pracy, uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zespół zaopiniował również pozytywnie Pakt na rzecz ekonomii społecznej przedstawiony przez SKES. Czytaj więcej>

Prezentujemy półroczne podsumowanie polskich i europejskich zmian systemowych w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Monitoring tradycyjnie przygotował dla nas Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych. Czytaj więcej>

Izba Przedsiębiorców Społecznych, zakres realizowanych usług uprawniających do otrzymania statusu PS oraz kwestie obligtoryjnej rady konsultacyjno-doradczej - to główne kontrowersje związane z projektem ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. 10 stycznia dyskutowali o niej autorzy projektu i jego krytycy. Czytaj więcej>

Trwające już kilka lat prace nad ustawą o przedsiębiorstwie społecznym nabrały tempa. 8 października Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej rekomendował ministrowi podjęcie działań ustawodawczych związanych z przygotowanym niedawno nowym projektem ustawy. Przedstawiamy sam projekt, jak i jego omówienie. Czytaj więcej>

8 października zbierze się, po raz pierwszy w nowym składzie, Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Posiedzenie zwołał nowy przewodniczący zespołu, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Czytaj więcej>

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie, które zmienia zasady funkcjonowania Zespołu do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej i poszerza jego skład. Organizacje i instytucje, których delegaci mają wchodzić w skład zespołu, do 28 września mają przedstawić swoich kandydatów. Czytaj więcej>

Piotr Frączak zaproponował ostatnio na portalu Ekonomiaspoleczna.pl, by zamiast tworzyć ustawę o przedsiębiorczości społecznej, regulacje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych wpisać do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (UDPP). Z propozycją tą polemizuje Filip Pazderski z ISP. Czytaj więcej>

A może zamiast tworzyć nową ustawę o przedsiębiorczości społecznej wpisać przedsiębiorstwo społeczne do ustawy o działalności pożytku publicznego? Piotr Frączak na łamach portalu Ekonomiaspoleczna.pl wraca do kwestii ustawowego usankcjonowania przedsiębiorstwa społecznego. Zapraszamy do dyskusji na temat tej propozycji. Czytaj więcej>

Niedługo na nowo ma się ukonstytuować istniejący przy premierze od 2008 roku Zespół ds. zmian systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Zachęcamy do udziału w konsultacjach zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, które wprowadza zmiany w sposobie funkcjonowania zespołu, zakresie jego zadań oraz w jego składzie. Konsultacje trwają do 8 lipca 2012 roku. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [>] [>>]