Partnerstwo stanowi fundament nowoczesnej filozofii dobrego rządzenia.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

MAZOWIECKIE | POMOC SPOŁECZNA

O możliwościach i ograniczeniach rozwijania w Polsce przedsiębiorczości grup społecznie i ekonomicznie marginalizowanych dyskutowano podczas seminarium zorganizowanego 15 listopada 2002 przez Instytut Spraw Publicznych. Seminarium tym rozpoczęto projekt ISP pt.: 'Rola służb społecznych w stymulowaniu przedsiębiorczości'. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA

Poniżej przedstawiamy referat przygotowany na konferencję (której patronowali Minister Pracy i Polityki Społecznej, prof. Jerzy Hausner i Prezydent Miasta Poznania – Ryszard Grobelny), poświęcony europejskim doświadczeniom w sprawie zatrudnienia socjalnego na przykładzie Włoch i Finlandii. Tekst ten może stanowić istotny wkład do dyskusji na temat projektu ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA | UNIA EUROPEJSKA

W dniach 24 - 25 października 2002 w Pradze odbyła się konferencja pt. 'Konieczność rozwijania gospodarki społecznej w poszerzonej Unii Europejskiej'. Kilku premierów rządów, dziesięciu ministrów pracy i polityki społecznej oraz około 700 uczestników z 25 krajów europejskich - członkowskich i kandydujących - m.in. z Czech, Polski, Bułgarii, Estonii, Litwy, Słowenii, Węgier poznawało teorię i praktykę europejską w zakresie ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA

W ubiegłym tygodniu do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Celem tej ustawy jest powstanie swoistego pomostu pomiędzy pasywną pomocą społeczną a rynkiem pracy, rządzącym się zasadą konkurencji. Ma ona pomóc przede wszystkim osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA

Zmiany w postrzeganiu roli urzędów pracy, aktywność pracowników tych urzędów oraz nowy model prawa pracy to głowne punkty wywiadu z Jerzym Hausnerem, ministerem pracy i polityki społecznej, przeprowadzonego przez Gazetę Prawną. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [827] [828] [829] [830] [831] [>] [>>]