W świecie rynku opartego na często na anonimowym systemie transakcji i przepływu kapitału, wzajemność i zaufanie mogą tworzyć elementy rynkowej przewagi.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

ŁÓDZKIE

OWES Wsparcie Społeczne Ja - Ty - My zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej na bezpłatne szkolenie dotyczące obowiązków księgowych w organizacjach pozarządowych. Termin: 10 marca 2017, godz. 9-16, miejsce: ARRK, ul. Wyszyńskiego 10, Kutno. W programie szkolenia: dokumentacja księgowa w organizacji, obowiązki sprawozdawcze, CIT 8 i załączniki. Więcej informacji na stronie www.wsparciespoleczne.pl. Czytaj więcej>

Europejska organizacja Euclid Network organizuje 28 marca 2017 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli spotkanie, które ma na celu zwrócenie uwagi na kwestie związane z ekonomią społeczną. Rejestracja na spotkanie trwa do 1 marca. Informacje dostępne są w języku angielskim. Czytaj więcej>

ŁÓDZKIE

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza na bezpłatny warsztat (doradztwo grupowe) "Ochrona danych osobowych w podmiotach ekonomii społecznej", który odbędzie się 27 lutego 2017 r. w Łodzi. Czytaj więcej>

TVP3 Katowice, jako partner Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion centralny zachodni, oferuje przygotowanie ok. 10-minutowego filmu o działalności Twojej organizacji (np. fundacja, stowarzyszenie). Film ma na celu przede wszystkim wzmocnienie pozycji rynkowej podmiotu ekonomii społecznej (PES) poprzez prezentację produktów i usług. Czytaj więcej>

Ekonomia społeczna to połączenie biznesu i pomagania. Na jej dofinansowanie Unia Europejska przewidziała ponad 347 mln euro na lata 2014-2020. W celu ich rozdysponowania powstały Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Tyle w teorii. – W praktyce o bardzo dobre pomysły, które utrzymają się na rynku, jest trudno – mówi Kinga Chrzanowska z PAFPIO. Są jednak i takie. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne spotkanie informacyjne "Akcja ekonomizacja" - 23 lutego, godz. 16.30. Czytaj więcej>

Seminarium „Ekonomia społeczna w turystyce Warmii i Mazur" odbędzie się 24 lutego 2017 roku w Olsztynie. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, instytucji i organizacji działających w branży turystycznej oraz przedstawicieli lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

LUBUSKIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, 13 lutego 2017 r. rozpoczął nabór na bezpłatne warsztaty do II edycji Akademii Liderów Lokalnych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 marca 2017 r. Czytaj więcej>

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Szkolenie mające na celu podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w obszarze ekonomii społecznej oraz przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej przez PES lub/i JST, w tym w formie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Bezpłatne zajęcia odbędą się w dniach 4-5 marca 2017 w Olsztynku. Czytaj więcej>

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Szkolenie mające na celu podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli NGO oraz przygotowanie założycieli PES do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przez nowo tworzony/ istniejący podmiot, w tym tworzenie miejsc pracy. Bezpłatne zajęcia odbędą się w dniach 3-5 marca 2017 w Olsztynku. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]