Przedsiębiorstwa społeczne powinny być traktowane nie jak przedmiot filantropii, ale raczej jak obszar inwestycji.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

ŁÓDZKIE

OWES, prowadzony przez SWS "Ja - Ty- My", zaprasza przedstawicieli NGO oraz osoby, które chcą rozpocząć działania w sektorze ekonomii społ. na bezpłatne szkolenie "Komunikacja w Social Media", które odbędzie się 1 lipca 2017 w Łodzi. Szkolenie skierowane jest do osób pełnoletnich i podmiotów z następujących powiatów: poddębicki, łęczycki, łowicki, kutnowski, zgierski, brzeziński, skierniewicki i m. Skierniewice. Czytaj więcej>

Trzeba zacząć od debat z 2004 roku. Na forum Drugiej Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej w Krakowie pojawiły się pierwsze próby definiowania ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznego oraz związanych z tym kwestii prawnych i finansowych, w tym pomocy publicznej. To był czas tworzenia pierwszych regulacji: w obszarze działalności pożytku publicznego, zatrudnienia socjalnego czy spółdzielni socjalnych. To już ponad 13 lat... Czytaj więcej>

Już po raz drugi odbędą się Lubuskie Targi Aktywności i Biznesu Społecznego. Tym razem lubuskie podmioty ekonomii społecznej zaprezentują się ze swoją ofertą podczas Obchodów Dni Gorzowa Wlkp., które ruszą już 30 czerwca i potrwają do 2 lipca br. Czytaj więcej>

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium pn.: „Współpraca instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych – dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej”, które odbędzie się 6 lipca 2017 r. w godz. 9.00 – 15.45. Czytaj więcej>

MAŁOPOLSKIE

Pozyskiwanie środków na bieżącą działalność fundacji, stowarzyszenia lub innego typu podmiotu ekonomii społecznej to duże wyzwanie i jedna z największych bolączek polskich organizacji pozarządowych. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak stać się skutecznym fundraiserem i jak przełamywać trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – weź udział w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się 4 lipca 2017 w Krakowie. Czytaj więcej>

Spotkanie "Poszukiwanie stabilności finansowania oraz ekonomizacja działań pomorskich ngo" odbędzie się w godz: 10:00 - 14:00, w dniu 27 czerwca 2017 roku w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27. Czytaj więcej>

Spółdzielnia Socjalna „Amelia” z Ostrowi Mazowieckiej została wyróżniona znakiem Marka Ekonomii Społecznej na 2017, przyznawanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Spółdzielnia prowadzi "Centrum Terapeutyczno-Opiekuńcze dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami w Ostrowi Mazowieckiej. Czytaj więcej>

Podmioty ekonomii społecznej (PES) np. spółdzielnie socjalne czy organizacje pozarządowe mogą od tego roku ubiegać się o preferencyjne pożyczki z utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Budżet funduszu to prawie 160 mln zł. Czytaj więcej>

Spotkanie skierowane jest głównie do fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą oraz spółdzielni socjalnych. Czytaj więcej>

Blisko 50 nowych miejsc pracy powstanie w przedsiębiorstwach społecznych na północnym Mazowszu. Komisja oceny wniosków działająca przy Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zdecydowała o przyznaniu na ten cel blisko 800 tys. zł w ramach dotacji i wsparcia pomostowego. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]