Ekonomia społeczna może być istotnym sojusznikiem państwa w kształtowaniu i realizowaniu polityki społecznej.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

POLECAMY | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym tworzy system monitorowania sektora ekonomii społecznej. Możecie do 29 października podzielić się swoją opinią czy pomysłem z urzędnikami! Czytaj więcej>

25 października już po raz 6. przedstawiciele słubickich stowarzyszeń i fundacji spotkają się na Forum Organizacji Pozarządowych. Pod okiem ekspertów i zaproszonych gości będą rozmawiać o najważniejszych sprawach dotyczących lokalnego III sektora. Wszystko po to, żeby działać – i współpracować jeszcze lepiej. Czytaj więcej>

Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło Zielony Budżet. Każdy mieszkaniec miasta może dzięki niemu mieć wpływ na tworzenie nowych terenów zieleni lub rewitalizację istniejących. Program ma za zadanie wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców oraz funkcjonalności terenów zieleni znajdujących się w naszym mieście. Czytaj więcej>

44 projekty trafią do realizacji w ramach IV edycji BO. Kwota 15 mln zł będzie rozdysponowana na 5 projektów dużych oraz 39 projektów małych, w tym 31 wybranych przez mieszkańców oraz 8 projektów do kwoty 150 tys. zł w dzielnicach, w których projekty nie przeszły w głosowaniu. Do głosowania zakwalifikowano 118 wniosków, swój głos oddało ponad 38,5 tys. mieszkańców i mieszkanek Lublina. Czytaj więcej>

Miejsce: Warszawa, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa. I termin: 30 października 2017 r. [poniedziałek]. II termin: 31 października 2017 r. [wtorek]. Udział bezpłatny. Czytaj więcej>

Warszawa, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa. Planowane terminy spotkań:I termin: 6 listopada 2017 r. [poniedziałek]. II termin: 7 listopada 2017 r. [wtorek]. Udział bezpłatny. Czytaj więcej>

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ogłasza konkurs „Lider Ekonomii Społecznej, którego celem jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne. Czytaj więcej>

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Podczas Targów zostanie zapewniona możliwość zaprezentowania działalności zgłoszonych podmiotów ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

ŁÓDZKIE

Bezpłatne szkolenie „Sztuka pozyskiwania środków na działalność PS i PES, współpraca z biznesem i jednostkami samorządu terytorialnego” odbędzie się w terminach: 28 i 29 października 2017 r. w Skierniewicach. Czytaj więcej>

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Filcowanie lnianych toreb, ozdabianie szklanych słoików metodą decoupage oraz tworzenie dyniowych lampionów - to wszystko czeka na uczestników bezpłatnych warsztatów z ekonomią społeczną, które odbędą się 26 października w Piszu. Na spotkanie zaprasza Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]