Aktywne formy pomocy zamiast pasywnych, współodpowiedzialność zamiast roszczeń i uzależnienia od pomocy, mobilizacja obywatelska w miejsce rozbudowy systemu biurokratycznego.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Lubelski Ośrodek Samopomocy i Gamma Projekt zapraszają nieaktywne zawodowo kobiety po 30 roku życia z województwa lubelskiego do udziału w projekcie „Czas na działanie! Czas na własną firmę!”. Oferujemy: do 45 500 zł na uruchomienie własnej firmy, w tym: jednorazową dotację w wysokości do 23 300 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości do 1850 zł na miesiąc przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania firmy. Czytaj więcej>

ŚLĄSKIE

Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. zaprasza na darmowe szkolenie „Skutki prawne nowelizacji ustawy prawo o stowarzyszeniach”, które odbędzie się 15 maja 2017 r., w godzinach 8:00 - 16:30, w siedzibie Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o., ul Wolności 6; Ruda Śląska. Czytaj więcej>

ŁÓDZKIE

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza organizacje z Łodzi na dwudniową wizytę studyjną w dniach 25-26 maja 2017 r. Podczas wyjazdu odwiedzimy podmioty ekonomii społecznej w woj. opolskim. Udział w wizycie jest bezpłatny. Czytaj więcej>

ŁÓDZKIE

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza na bezpłatny warsztat (doradztwo grupowe) "Planowanie i monitoring finansów jako narzędzia efektywnego zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej", który odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. w Łodzi (ul. Pomorska 40) w godz. 14-17. Czytaj więcej>

ŁÓDZKIE

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza na bezpłatny warsztat (doradztwo grupowe) Narzędzia internetowe w podmiotach ekonomii społecznej – jak z nich skutecznie korzystać?, który odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. w godz. 13-16. Czytaj więcej>

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji informuje, że do 28 kwietnia 2017 roku przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na pierwszy nabór grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych wsparciem szkoleniowo-doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/ przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego. Czytaj więcej>

FINANSOWANIE | MIKROPOŻYCZKI | OŚRODKI WSPARCIA ES | POLECAMY | STREFA PRAKTYKÓW ES

Ponad 135 mln zł na preferencyjne pożyczki oraz 4 mln zł na reporęczenia. Bank Gospodarstwa Krajowego rusza z nowym programem wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. To drugi, po pilotażowym ES Funduszu, tego typu projekt w Polsce. Czytaj więcej>

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie zapraszają do udziału w konkursach: „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej“ oraz „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej”. Zgłoszenia można przesyłać do 28 kwietnia 2017 r., do godz. 15.30. Czytaj więcej>

MAŁOPOLSKIE

Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy na temat kompetencji i odpowiedzialności członków rad nadzorczych w świetle ustawy Prawo Spółdzielcze oraz przygotowanie do pełnionych przez nich funkcji (np. do przyjęcia sprawozdania finansowego) zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami i orzecznictwem. Zajęcia odbędą się 26 kwietnia 2017 w Krakowie. Udział płatny. Czytaj więcej>

Fundacja Aktywności Regionalnych realizuje projekt, którego celem jest promocja przedsiębiorczości społecznej oraz wsparcie integracji społecznej i zawodowej, a także aktywizacje w przedsiębiorstwach typu społecznego poprzez udział w seminarium, doradztwie, szkoleniach oraz wyjeździe studyjnym do przedsiębiorstw społecznych. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]